Информация об установлении тарифов на централизованное снабжение холодной водой, водоотведение (с использованием внутридомовых систем)

Опубліковано: 15.08.2017

КП
«Компанія «Вода Донбасу» інформує своїх споживачів про те, що набула чинності Постанова НКРЕКП від 10.08.2017 № 1015 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2015 року №2868»

До структури встановлених тарифів не включені витрати на встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного та розподільного обліку води у відповідності до вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» № 2119-VIII від 22.06.2017 (Розділ IV Прикінцеві та перехідні положення п.7)

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 ПОСТАНОВА

10.08.2017 № 1015  

Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2015 року №2868

 Відповідно до пункту 2 частини першої статті 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», пункту 13 частини першої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 15 січня 2015 року № 13, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2015 року за № 136/26581, Порядку формування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 10 березня 2016 року № 303, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2016 року за № 499/28629, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,ПОСТАНОВЛЯЄ:

 1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2015 року № 2868 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) суб’єктам господарювання, які є виконавцями цих послуг», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11 січня 2016 року за № 24/28154 (із змінами), такі зміни:

1) пункт 1 доповнити новим підпунктом такого змісту:

«96) комунальному підприємству «Компанія «Вода Донбасу» зі структурою, наведеною в додатку 96 до цієї постанови:

тариф на послугу з централізованого постачання холодної води – 11,53 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);

тариф на послугу з централізованого водовідведення – 10,00 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість).»;

2) доповнити постанову новим додатком 96, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».

 

Голова НКРЕКПД.Вовк

Структура тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу»

 

№ з/п

Найменування показників

Послуга з централізованого постачання

холодної води (з використанням

внутрішньобудинкових систем)

Послуга з централізованого

водовідведення (з використанням

внутрішньобудинкових систем)

 

1

2

3

4

5

6

1

Виробнича собівартість, у т. ч.:

260 471,386

9,4420

210 150,157

8,5548

1.1

прямі матеріальні витрати, у т. ч.:

0,000

0,0000

0,000

0,0000

1.1.1

електроенергія

0,000

0,0000

0,000

0,0000

1.1.2

інші прямі матеріальні витрати

0,000

0,0000

0,000

0,0000

1.2

прямі витрати на оплату праці

0,000

0,0000

0,000

0,0000

1.3

інші прямі витрати, у т. ч.:

151 535,674

5,4931

139862,883

5,6935

1.3.1

частка прямих витрат на централізоване водопостачання та

151 535,674

5,4931

139862,883

5,6935

1.3.2

відрахування на соціальні заходи

0,000

0,0000

0,000

0,0000

1.3.3

амортизаційні відрахування

0,000

0,0000

0,000

0,0000

1.3.4

інші прямі витрати

0,000

0,0000

0,000

0,0000

1.4

загальновиробничі витрати, у т. ч.:

108935,712

3,9489

70287,275

2,8613

1.4.1

частка загальновиробничих витрат на централізоване водопостачання та водовідведення

108935,712

3,9489

70287,275

2,8613

1.4.2

загальновиробничі витрати з централізованого постачання

холодної води/водовідведення (з використанням

внутрішньобудинкових систем)

0,000

0,0000

0,000

0,0000

2

Адміністративні витрати, у т. ч.:

23 756,273

0,8612

14529,026

0,5914

2.1

частка адміністративних витрат на централізоване

водопостачання та водовідведення

23 756,273

0,8612

14529,026

0,5914

2.2

адміністративні витрати з централізованого постачання

холодної води/водовідведення (з використанням

внутрішньобудинкових систем)

0,000

0,0000

0,000

0,0000

3

Витрати на збут, у т. ч.:

33 719,331

1,2223

20 972,306

0,8537

3.1

частка витрат зі збуту на централізоване водопостачання та

водовідведення

18 276,545

0,6625

5 012,530

0,2041

3.2

витрати на оплату праці

12 104,112

0,4388

9 190,663

0,3741

3.3

відрахування на соціальні заходи

2 662,905

0,0965

2 021,946

0,0823

3.4

амортизаційні відрахування

10,942

0,0004

8,308

0,0003

3.5

матеріальні витрати на обслуговування квартирних засобів

обліку (у т. ч. на періодичну повірку)

0,000

0,0000

0,000

0,0000

3.6

послуги сторонніх організацій з обслуговування квартирних

засобів обліку (у т. ч. на періодичну повірку)

0,000

0,0000

0,000

0,0000

3.7

витрати на оплату послуг банків та інших установ з

приймання і перерахування коштів споживачів

0,000

0,0000

0,000

0,0000

3.8

інші витрати

664,827

0,0241

4 738,859

0,1929

4

Інші операційні витрати

0,000

0,0000

0,000

0,0000

4.1

частка інших операційних витрат на централізоване

водопостачання та водовідведення

0,000

0,0000

0,000

0,0000

4.2

інші операційні витрати з централізованого постачання

холодної води/водовідведення (з використанням

внутрішньобудинкових систем)

0,000

0,0000

0,000

0,0000

5

Фінансові витрати

0,000

0,0000

0,000

0,0000

5.1

частка фінансових витрат на централізоване водопостачання

та водовідведення

0,000

0,0000

0,000

0,0000

5.2

фінансові витрати з централізованого постачання холодної

води/водовідведення (з використанням

внутрішньобудинкових систем)

0,000

0,0000

0,000

0,0000

6

Повна собівартість

317946,991

11,5255

245651,490

10,0000

7

Розрахунковий прибуток, у т. ч.:

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.1

частка прибутку з централізованого водопостачання та

водовідведення

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.2

частка податку на прибуток з централізованого

водопостачання та водовідведення

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.3

чистий прибуток з централізованого постачання холодної

води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.4

податок на прибуток з централізованого постачання холодної

води/водовідведення (з використанням

внутрішньобудинкових систем)

0,000

0,0000

0,000

0,0000

8

Вартість послуги з централізованого постачання холодної

води, водовідведення (з використанням

внутрішньобудинкових систем), тис. грн

317 946,991

245 651,490

9

Тариф на послугу з централізованого постачання

холодної води, водовідведення (з використанням

внутрішньобудинкових систем), грн/м3

11,53

10,00

10

Обсяг реалізації, тис. м3

27 586,40

24 565,20

 

 


Офіційно опубліковано в газеті „Урядовий кур’єр”, 24.08.2017, № 158