Описание проектов мероприятий инвестиционной программы Компании на 2017 год

 06.10.2016

Опис проектів заходів інвестиційної програми

КП “Компанія “Вода Донбасу” на 2017 рік
1. Реконструкція магістрального водоводу “Велико-Анадольська фільтрувальна станція - ДХМЗ” ПК0 — ПК50, Волноваський район Донецької області.

            Існуючий водовод з сталевих труб діаметром 700 мм протяжністю 5215,0 м замінюється на новий з труб поліетиленових тип ПЕ 560 х 21,4 мм. Укладання труб здійснюється на основу з піску 100 мм з засипкою зверху шаром піску 300мм. В колодязях встановлюється арматура та пожежні гідранти; в найнижчих точках передбачені випуски, в найвищих встановлюються вантузи. Санітарно-захисна смуга приймається по 10 м в обидві сторони, на ділянках з підвищеною вологістю ґрунтів 50м в обидві сторони від водоводу. Кошторисна вартість проекту без ПДВ складає 12468,70 тис грн.

            2. Реконструкція Другого Донецького водопроводу Донецький напрямок Констянтинівський, Ясинуватський райони (ПК 0 — ПК 218+78) — (ПК 55+79 — ПК 218+78).

            Другий Донецький водопровод від майданчика насосної станції IV підйому до                    с. Новобахмутівка запроектовано Харківським відділенням інституту “Союзводоканавлпроект” у 1954 році. Існуючий магістральний водовод виконано з сталевих та чавунних труб діаметром 900 мм. За тривалий час (більше 50 років) водовод було пошкоджено корозією, мають місто числені пориви та порушення цілосності стиків на ділянках водоводу з чавунних труб. В зв’язку зі зменшенням кількості споживачів та скороченням об’ємів водоспоживання діаметр водоводу не відповідає гідравлічній характеристиці роботи водопроводу та потребує реконструкції з заміною діаметра труби на менший. Проектом передбачена реконструкція Другого Донецького водопроводу на Донецькому напрямку від підключень на с. Петрівка та с. Зоря до с. Новобахмутівка с заміною існуючого водовода з сталевих та чавунних труб діаметром 900мм на водовод меншого діаметру. Згідно гідравлічного розрахунку водовод, що проектується починається з перехіду редукційного ПЕ 100 SDR 9-500/400 та складається з наступних труб:                  - ПК 55+79 — ПК 95+50 — труба ПЕ80 400х19 питна 16 бар, протяжністю 3977,0 м;

- ПК 95+50 — ПК 116+72 — труба ПЕ 80 315х13,5 питна 10 бар, протяжністю 2122,0м;

- ПК 116+72 - ПК 117+21 — труба сталева електрозварювальна діаметром 325х8мм, протяжністю 49,0м;

- ПК 117+21 — ПК 120+96 — труба ПЕ80 250х12,5 питна 12 бар, протяжністю 375,0м;

- ПК 120+96 — ПК 174+34 — ПЕ80 160х9,5 питна 12 бар, протяжністю 5338,0м;

- ПК 174+34 — ПК 174+60 — труба сталева електрозварювальна діаметром 159х6мм, протяжністю 26,0м;

- ПК 174+60 — ПК 195+32 — труба ПЕ80 160х9,5 питна 12 бар, протяжністю 2072,0м.

Загальна протяжність ділянки, що підлягає реконструкції складає 13959,0 м.

Кошторисна вартість проекту без ПДВ складає 18961,75 тис.грн.

            3. Заміна водопровідної мережі по вул. Богдана Хмельницького, м. Дружківка.

            Ділянка водоводу ø 400мм по вул. Б. Хмельницького пошкоджена корозійними процесами, має численні пориви, що приводе до значних витоків води. Проектом передбачено виконання робот по заміні водовода Ø 400мм на водовід більш економічного діаметром, який дорівнює Ø 300мм. Довжина ділянки – 1200м. Глибина закладання водоводу прийнята на 0,5м нижче глибини промерзання грунту. Для підключення споживачів передбачено будівництво колодязів з запірною арматурою. Перехід під асфальтовим покриттям доріг виконується відкритим способом з засипкою траншеї піском та встановленням дорожнього покриття. Існуючий водовод демонтується.

Кошторисна вартість проекту без ПДВ складає 4706,88 тис.грн.

            4. Реконструкція водопровідної мережі по вул. Добролюбова, м. Дружківка.

            Водовод по вул. Добролюбова в м. Дружківка з сталевих труб діаметром 400 мм за тривалий час експлуатації має значну кількість поривів, яка пов’язана з порушенням стінок трубопроводу корозійними процесами. Проектом передбачена заміна існуючого водоводу по вул. Добролюбова з сталевих труб діаметром 400мм, протяжністю 987,0м. Проектуємий водовод прокладається вздовж існуючого водоводу. Заміна водоводу забеспечить більш надійне водопостачання населенню мікрорайонів Яківлівка, Молокове, Нижній жилкоп. В зв’язку з зменшенням водопотреб водовод монтується з труб ПЕ Ø 250х9,6мм. В колодязях встановлюється арматура для перепідключення споживачів, та пожежні гідранти. Кошторисна вартість проекту без ПДВ складає 3298,70 тис.грн.

            5. Капітальний ремонт каналізаційного колектору по вул. Чичерена, м. Димитрів.

Каналізаційний колектор з залізобетонних труб Д=800мм проходить по забудованій території м.Мирноград. За тривалий термін експлуатації труби прийшли в непридатність і вимагають заміни (числені пориви та провали). Найбільш складна та аварійнонебеспечна ділянка колектору розташована по вул. Чичерена. Проектом передбачена заміна самопливного каналізаційного колектору по вул. Чичерина ø 800мм довжиною 1553,0м. Проектований колектор укладається з залізобетонних труб. Матеріал труб прийнято, згідно з інженерно-геологічними умовами, фізико-хімічними властивостями рідини що транспортується, з урахуванням глибини закладення трубопроводу. Колектор призначено для транспортування побутових стічних вод. Оглядові колодязі передбачені на кутах поворотів траси та прямих ділянках на відстані 50м з урахуванням складності рельєфу. Каналізаційний колектор круглий з залізобетонних елементів.

Кошторисна вартість проекту без ПДВ складає 2597,29 тис.грн.

            6. Реконструкція напірного каналізаційного колектору від КНС №4 до ЦМЛ м. Селидове.

            Проектом передбачено прокладання каналізаційного колектору паралельно існуючий трасі в м. Селидове. Мережа передбачена з труб ПЕ80 225 SDR21 Ø 225х10,8мм, протяжністю — 2105,0м та Ø315х15мм, протяжністю — 5,0м з сталевих електрозварювальних труб Ø 219х6мм — 125м (перехід через водоток - ставок). Колодязі виконані з залізобетонних елементів. Робочим проектом передбачене прокладання каналізаційного колектору паралельно існючий та демонтаж старої каналізаційної мережі.

Кошторисна вартість проекту без ПДВ складає 2209,58 тис.грн.

            7. Капітальний ремонт самопливного каналізаційного колектору по вул. Нагорна  (дільниця від вул. Михайлівська до КНС №2) м. Селидове.

            Самопливний каналізаційний колектор з керамічних труб Ø 300мм від житлового району до КНС №2 в м. Селидове прокладено по вул. Нагорна та обслуговує відведення стоків від багатоповерхових житлових будинків та приватного сектору. На даний час мережі каналізації за тривалий час експлуатації знаходяться в зношеному стані та потребують капітального ремонту. Проектом передбачен капітальний ремонт ділянки каналізаційного колектору, яка проходить по вул. Нагорна. Підключення до існуючих мереж здійснюється в існуючому колодязі на перетині вул. Михайлівська та вул. Нагорна. Кінцева точка траси колектору — КНС №2. загальна протяжність мереж каналізації — 629,5м. Мережа монтується з поліетиленових труб Ø 315х12,1мм. Труба укладається на піскову основу з обсипкою труби зверху шаром піску товщиною 300мм. Під асфальтовим покриттям труба  прокладається в сталевому футлярі відкритим способом.

Кошторисна вартість проекту без ПДВ складає 3620,02 тис.грн.

            8. Реконструкція напірного каналізаційного колектору по вул. Нагорна м. Селидове (дільниця від КНС № 2 до вул. Михайлівська) (коригування).

            Напірний каналізаційний колектор з сталевих труб в м. Селидове прокладено від КНС № 2 по вул. Нагорна. На даний час мережі каналізації за тривалий час  експлуатації у зношеному стані та потребують реконструкції. Проектом передбачена реконструкція ділянки напірного каналізаційної мережі, траса якої проходе по вул. Нагорна в м. Селидове. Підключення до існуючих мереж здійснюється у фундаменту будівлі КНС №2, далі по території КНС та повертає на вул. Нагорна, де прокладається паралельно існуючий нитці каналізації по забудованій території з густо розвиненою мережею комунікацій. Кінцева точка існуючої напірної каналізації Ø 500мм прокладена по вул. Михайлівська. Загальна протяжність мереж каналізації — 557,0м. Мережа монтується з труб поліетиленових Ø 315х23,2мм та Ø 315х18,7мм. Трубопроводи вкладаються на піскову основу товщиною шару 150мм з засипкою зверху піском товщиною 300мм.

Кошторисна вартість проекту без ПДВ складає 1074,39 тис.грн.