Додаток 1 до Правил приймання стічних вод у комунальну та відомчі системи каналізації міста Горлівка (п.4.2.)

Создано 24.07.2012 15:37

Додаток 1 до Правил приймання  стічних вод  у комунальну та відомчі системи каналізації  міста Горлівка

                                                                             (п.4.2.)       

                                                                            

Вимоги до складу та властивостей стічних вод споживачів,

що приймаються до системи   каналізації  міста Горлівка

 

 

п\п

 

Показники якості

стічних вод

 

Одиниці

виміру

 

Допустима величина показників забруднюючих речовин в стічних водах

не більше

ЦОС*

ГОС*

КОС*

ПОС

1

Температура

0С

не вище 40

2

Водневий показник

мг/дм3

6,5 – 9,0

3

Жири рослинні та тваринні

мг/дм3

50

50

50

50

4

Сульфіди

мг/дм3

1,5

1,5

1,5

1,5

5

БСК5

мгО2/дм3

218

156

175

350

6

ХСК

мгО2/дм3

388

340

312

875

7

Завислі речовини

мг/дм3

227

250

189

500

8

Азот амонійний

мг/дм3

18,7

26,2

19,2

30

9

Нітрити         

мг/дм3

3,1

9,6

2,2

3,3

10

Нітрати

мг/дм3

36

37

37

45

11

Сульфати

мг/дм3

318

313

365

400

12

Хлориди

мг/дм3

265

280

282

350

13

Мінералізація (сухий залишок)

мг/дм3

1390

1400

1520

1500

14

Фосфати

мг/дм3

7,9

8,6

7,8

10

15

Залізо загальне

мг/дм3

1,3

1,5

1,5

2,5

16

СПАР

мг/дм3

2,9

2,8

4,6

25

17

Нафта, нафтовироби

мг/дм3

2,0

2,0

2,6

10

18

Хром 3+

мг/дм3

2,0

2,1

1,9

2,5

19

Хром 6+

мг/дм3

0,07

0,1

0,1

0,1

20

Цинк

мг/дм3

1,2

1,4

0,8

1,0

21

Феноли

мг/дм3

0,12

0,16

0,2

10

22

Мідь

мг/дм3

0,5

0,45

0,45

0,5

*- розрахунки ДК забруднюючих речовин у стічних водах  наведені у додатках

   1.1.; 1.2; 1.3 відповідно.

Інгредієнти, скидання яких в міську каналізацію не допускається

 

 

1.

 
Нерозчинені масла, мазут, смоли

2.

Кислоти, горючі суміші, токсичні та розчинені газоподібні речовини, здатні утворювати в мережах та спорудах токсичні гази

3.

Концентровані маточні та кубові розчини.

 

4.

Будівельне, промислове, господарське – побутове сміття, грунт, абразивні речовини

5.

Радіоактивні речовини, епідеміологічне небезпечні бактеріальні та вірусні забруднення.


 Додаток 1.1.
до Правил приймання  стічних вод  у комунальну та  відомчі системи каналізації  міста Горлівка

                                                                                                          (п.5.1.)    

Розрахунок допустимих концентрацій                                  

забруднюючих речовин у стічних водах, що приймаються у каналізаційну мережу м.Горлівка

для подальшого очищення на Центральних очисних спорудах

 

Вихідні данні для розрахунку:

 Qзаг –  об’єм стічних вод на вході на очисні споруди: 9980 тис. м3/рік                                  За фактом 2011 року:

(згідно з дозволом на спецводокористування);                                                                         загальний об’єм стічних вод – 7982,4 тис. м3/рік

 ΣQn -   об’єм стічних вод Підприємств:2095,8 тис. м3/рік (21%);                                           об’єм стічних вод Підприємств – 1676,3 тис. м3/рік (21%)                              

Qгп – об’єм господарсько-побутових стічних вод : 7884,2 тис. м3/рік (79%)                          об’єм господарсько- побутових

Qвм – об’єм стічних вод Підприємств,                                                                                        стічних вод                                 - 6306,1 тис. м3/рік (79%)

що містять солі важких металів та фенол: 838,32 тис. м3/рік                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                    Показники

 

ДК забруднюючих речовин в каналізаційній мережі

(додаток № 1 загальнодержавних правил), г/м3 не більше

 

ДК забруднюючих речовин на вході в споруди біологічної очистки

    

 

                        (Сі і гп)· Qзаг

ДКі = -------------------+ Сі гп ,  г/м3

                            ΣQп

 

ДК забруднюючих речовин з вимог встановленого ліміту на скид у водойму

 

заг.гп)·106

ДКі = ------------------------, г/м3

365 · (1-Кр) · ΣQп

 

                  365· Сiгп ) ·  Qгп·(1-Kр)

        Лгп  =   ------------------- ---  - ,  т/рік

                                106

           Лзаг. = ГДК· Qзаг· 10 -6, т/рік

 

 

 ДК

забруднюючих речовин, г/м 3

не більше

 

1

2

3

4

5

 

 

 

Азот амонійний

 

 

 

 

-

           (30-33)· 9980000

ДК= ------------------------ +33 = 18,7

                     2095800

 

 

                

             33·7884200·(1-0,935)

Лгп = ------------------------------ = 16,91

                          106

Лзаг.= 20,0

 

                 (20-16,91) 106

ДК.= -------------------------- = 22,68

            (1-0,935)· 2095800

 

18,70                                 

                                                                                                                                                                                                                                   Продовження додатку 1.1.

 

 

 

Нафтопродукти

 

 

Не більше 20

                           

     

           1,05·7884200·(1-0,76)

Лгп = ------------------------------ = 1,9868

                          106

 Лзаг.= 3,0

                     

             (3,0-1,9868)·106

ДК= -------------------------- = 2,01

            (1-0,76)· 2095800

 

 

 

2,0

Сульфати

Не більше 400

 

        

         312·7884200·(1-0,17)

Лгп = ---------------------------- = 2041,69

                          106

Лзаг.= 2595

                  

           (2595-2041,69)·106

ДК= -------------------------- = 318

            (1-0,17)· 2095800

 

 

 

 

 

318

 

СПАР

-

 

      

         0,89·7884200·(1-0,62)

Лгп = ---------------------------- = 2,666

                          106    

Лзаг.= 5,0

               (5,0-2,666)·106

ДК= -------------------------- = 2,93

              (1-0,62)· 2095800

              2,9

Фосфати

-

 

      

            17,2·7884200(1-0,77)

Лгп = ---------------------------- = 31,19

                          106

             

Лзаг.= 35

              (35- 31,19)·106

ДК= -------------------------- = 7,9

               (1-0,77)· 2095800

7,9

                                                                                                                                                                                                                                 Продовження додатку 1.1.                                                                                                                                                                                            

Хлориди

Не більше 350

 

            161·7884200·(1-0,18)

Лгп = ----------------------------- =  1040,87

                          106

 Лзаг.= 1497

                     

             (1497 –1040,87)·106

ДК. = ---------------------------- = 265

              (1-0,18)· 2095800

 

 

 

 

 

265,0

 

Мінералізація

(сухий залишок)

-

 

        

          1102·7884200·(1-0,14)

Лгп = ------------------------------ = 7472

                          106

               

Лзаг.= 9980

                     

                (9980 –7472)·106

ДК= --------------------------- = 1391

             (1-0,14)· 2095800

1390

Нітрити

-

            

              

 

        

                 7884200·0,45

Лгп = ----------------------- = 3,55

                     106

                

Лзаг.= 10

                   

           (10-3,55)·106

ДК= --------------------- = 3,1

              2095800

 

 

3,1

Завислі речовини

 

-

 

             151·7884200·(1-0,91)

Лгп = -------------------------------- = 107,15

                          106

Лзаг.= 150

              (150-107,15)·106

ДК.= ----------------------------- = 227

              (1-0,91)· 2095800

227

                                                                                                                                                                                                                                   Продовження додатку 1.1.                                                                                                                                                                                            

Залізо (загальне)

-

 

 

         1,3·7884200·(1-0,77)

Лгп = ------------------------------ = 2,36

                          106

     

Лзаг.= 3,0

                 (3-2,36)·106

ДК= ---------------------------- = 1,33

              (1-0,77)· 2095800

1,3

БСК5

Не більше 350

                           

 

 

               115·7884200·(1-0,89)

Лгп = ------------------------------- = 99,73

                          106

           

Лзаг.= 150

               (150-99,73)·106

ДК= ----------------------------- = 218

               (1-0,89)· 2095800

 

218

         ХПК

 

не більше

2,5 БСК5

 

                             

 

           230·7884200·(1-0,81)

Лгп = ------------------------------ = 344,54

                          106

Лзаг.= 499                  

                (499-344,54)·106

ДК= ---------------------------- = 388

            (1-0,81)· 2095800

 

388

Нітрати

_

                            

            (45 – 41)· 9980000

ДК= ----------------------------- +41 =   60

                     2095800              

 

               7884200·41

Лгп = ------------------------ = 323,3

                          106

Л заг.= 399

     

              (399-323,3) ·106

ДК= ----------------------- = 36

                 2095800

36

                                                                                                                                                                                                                              Продовження додатку 1.1.                                                                                                                                                                                            

 

           Феноли

 

 

          _

 

 

           0,0163·9141680 (1-0,96)

Лгп = ---------------------------- = 0,00596

                          106              

Л заг.= 0,01

               

              (0,01-0,00596) ·106

ДК= ----------------------------- = 0,12

                 (1-0,96) · 838320

 

 

            0,12

 

рН

6,5 – 9,0

 

 

6,5- 9,0

Мідь

 

 

           (0,5 – 0,17) · 9980000

ДК= ----------------------------- +0,17 =1,74

                    2095800              

   

           0,17·7884200 (1-0,58)

Лгп = ---------------------------- = 0,563

                          106

                                

Л заг.= 0,1· 9980000 ·10-6= 0,998

               

 

              (0,998-0,563) ·106

ДК= ----------------------------- = 0,49

              (1-0,58) · 2095800

0,5

Хром +3

 

 

           1·9141680 (1-0,54)

Лгп = ---------------------------- = 4,2

                          106                     

Л заг.= 0,5·9980000·10-6 = 4,99

               

              (4,99-4,2) ·106

ДК= ----------------------------- = 2,05

                 (1-0,54) · 838320

2,0

Хром +6

 

          (0,1 – 0,08) · 9980000

ДК= ----------------------------- +0,08 =  0,32

                      838320             

 

           0,08·9141680 (1-0,37)

Лгп = ---------------------------- = 0,4607                                                                                             106

Л заг.=0,5·9980000·10-6 = 0,499            

 

              (0,499-0,4607) ·106

ДК= ----------------------------- = 0,07

               (1-0,37) · 838320

 

0,07

                                                                                                                                                                                                                                 Продовження додатку 1.1.                                                                                                                                                                                           

Цинк

 

 

           1,43·9141680 (1-0,29)

Лгп = ---------------------------- = 9,28

                          106

Л заг.= 1·9980000·10-6 = 9,98

               

                (9,98-9,28) ·106

ДК= ----------------------------- = 1,17

               (1-0,29) · 838320

1,2

Жири і масла

Не більше 50

 

 

50

Сульфіди

Не більше 1,5

 

 

1,5

Температура

Не більше

40 ˚С

 

 

≤ 40 ˚С

                 
 Додаток 1.2

                                                                                                                                                            до Правил приймання  стічних вод  у комунальну

                                                                                                                                                            та   відомчі системи каналізації  міста Горлівка                    

                                                                                                        (п.5.1.)

 

Розрахунок допустимих концентрацій

забруднюючих речовин у стічних водах, що приймаються у каналізаційну мережу м.Горлівка

для подальшого очищення на Гольмівських очисних спорудах

 

Вихідні данні для розрахунку:

Qзаг –  об’єм стічних вод на вході на очисні споруди: 230 тис. м3/рік                                  За фактом 2011 року:

(згідно з дозволом на спецводокористування)                                                                       загальний об’єм стічних вод – 174,383 тис. м3/рік

ΣQn -   об’єм стічних вод Підприємств:18,63 тис. м3/рік (8,1%);                                          об’єм стічних вод Підприємств – 14,125 тис. м3/рік    (8,1%)                              

Qгп – об’єм господарсько-побутових стічних вод : 211,37 тис. м3/рік (91,9%)                    об’єм господарсько- побутових

Qвм – об’єм стічних вод Підприємств,                                                                                     стічних вод                   - 160,258 тис. м3/рік   (91,9%)

що містять солі важких металів та фенол: 15,2 тис. м3/рік                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                    Показники

 

ДК забруднюючих речовин в каналізаційній мережі

(додаток № 1 загальнодержавних правил), г/м3 не більше

 

ДК забруднюючих речовин на вході в споруди біологічної очистки

    

 

 

                               (Сі і гп)· Qзаг

                    ДКі = -------------------+ Сі гп ,  г/м3

                                       ΣQп

 

ДК забруднюючих речовин з вимог встановленого ліміту на скид у водойму

 

заг.гп)·106

                      ДКі = ------------------------, г/м3

365 · (1-Кр) · ΣQп

                        

                               365· Сiгп ) ·  Qгп·(1-Kр)

                 Лгп  =   ------------------- ---  - ,        т/рік

                                          106

                 Лзаг. = ГДК· Qзаг· 10 -6,        т/рік

  

 

 ДК

забруднюючих речовин, г/м 3

не більше

 

1

2

3

4

5

Азот амонійний

-

                          

       

            44·211370 (1-0,953)

Лгп = ----------------------------- = 0,4371

                          106                   

Лзаг.= 0,46

              

               (0,46-0,4371)·106

ДК.= -------------------------- = 26,15

              (1-0,953)· 18630

 

26,2

                                                                                                                                                                                             Продовження додатку 1.2.

Нафтопродукти

Не більше 20

                

                         (1-0,86)· 230 000

ДК= --------------------------- +0,86 = 2,59

                              18630

       

          0,86·211370 (1-0,68)

Лгп = ----------------------------- = 0,058169

                        106             

Лзаг.= 0,07

               (0,07-0,058169)·106

ДК.= -------------------------- = 1,98

              (1-0,68)· 18630

2,0

Сульфати

Не більше 400

 

      

          316·211370 (1-0,05)

Лгп = ----------------------------- = 63,45

                          106          

Лзаг.= 69

               (69-63,45)·106

ДК.= -------------------------- = 313

              (1-0,05)· 18630

 

 

 

 

 

313

 

СПАР

-

 

 

      

             0,93·211370 (1-0,52)

Лгп = ----------------------------- = 0,0944

                          106            

Лзаг.= 0,12

               (0,12-0,0944)·106

ДК.= -------------------------- = 2,8

              (1-0,52)· 18630

                 2,8

Фосфати

-

 

      

           15,7·211370 (1-0,77)

Лгп = ----------------------------- = 0,7632

                          106

Лзаг.= 0,8

               (0,8-0,7632)·106

ДК.= -------------------------- = 8,6

              (1-0,77)· 18630

8,6

Хлориди

Не більше 350

                     

 

           202·211370 (1-0,04)

Лгп = ----------------------------- = 40,99

                          106             

Лзаг.= 46

 

               (46-40,99)·106

ДК.= -------------------------- = 280

              (1-0,04)· 18630

 

 

 

 

 

280

 

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                             Продовження додатку  1.2.

Мінералізація

(сухий залишок)

-

                       

      

           1164·211370 (1-0,155)

Лгп = ----------------------------- = 207,9

                          106               

Лзаг.= 230       

             

            (230-207,9)·106

ДК.= -------------------------- = 1404

              (1-0,155)· 18630

1400

Нітрити

-

 

                    

      

           211370· 0,24

Лгп = ----------------- = 0,051

                  106             

Лзаг.= 0,23

 

              (0,23-0,051)·106

ДК.= -------------------------- = 9,6

                     18630

9,6

 

 

 

Завислі речовини

 

 

 

 

-

 

      

           185·211370 ·(1-0,92)

Лгп = ----------------------------- = 3,13

                          106

 Лзаг.= 3,5

   

               (3,5-3,13)·106

ДК.= -------------------------- = 248

             (1-0,92)· 18630

 

 

 

250

Залізо (загальне)

-

 

          

           (2,5-0,94)· 230 000

ДК= --------------------------- + 0,94    = 20,2                     

                        18630

 

      

              0,94·211370 ·(1-0,69)

Лгп = ----------------------------- = 0,06159

                          106

Лзаг.= 0,07

 

            (0,07-0,06159)·106

ДК.= -------------------------- = 1,46

              (1-0,69)· 18630

 

 

1,5

                                                                                                                                                                                                                                                           Продовження додатку 1.2.

БСК5

Не більше 350

 

 

      

              152·211370 ·(1-0,9)

Лгп = ----------------------------- = 3,21

                          106

 Лзаг.= 3,5

            

             (3,5-3,21)·106

ДК.= -------------------------- = 156

              (1-0,9)· 18630

 

156

 

ХПК

 

не більше

2,5 БСК5

   390

 

      

              199·211370 ·(1-0,69)

Лгп = ----------------------------- = 13,039

                          106

Лзаг.= 15

 

              (15-13,039)·106

ДК.= -------------------------- = 340

              (1-0,69)· 18630

 

340

Нітрати

-

 

                            

            (45-46)· 230 000

ДК= --------------------------- + 46 =    44,4                   

                  18630

 

      

              46·211370

Лгп = ---------------------- = 9,72

                     106

Лзаг.= 10,4

 

               (10,4-9,72)·106

ДК.= ------------------------- = 36,5

                      18630

37

 

           Феноли

 

 

              -

 

 

        

           0,02·214800 (1-0,97)

Лгп = ---------------------------- =  0,0001288

                          106

Л заг.= 0,0002         

              (0,0002-0,0001288) ·106

ДК= -----------------------------       =   0,16    

                  (1-0,97) · 15200

 

            0,16

 

рН

6,5 – 9,0

 

 

 

 

 

6,5- 9,0

                                                                                                                                                                                                                                                        Продовження  додатку 1.2.

Мідь

 

 

                0,17·211370 (1-0,48)

 Лгп = --------------------------- = 0,018685                               

                    106

Л заг.= 0,1·230000·10-6 = 0,023

 

              (0,023-0,018685) ·106

ДК= ----------------------------- = 0,45

               (1-0,48) · 18630

0,45

Хром +3

 

 

          

           1·214800 (1-0,53)

 Лгп = --------------------------- = 0,1                               

                    106

Л заг.= 0,5·230000 ·10-6= 0,115

    

                 (0,115-0,1) ·106

ДК= ----------------------------- = 2,09

                 (1-0,53) · 15200

2,1

Хром +6

 

 

           (0,1 – 0,09) · 230000

ДК= ----------------------------- + 0,09  =  0,24              

                       15200

 

        

             0,09·214800 (1-0,45)

 Лгп = --------------------------- = 0,01063                               

                    106                     

Л заг.= 0,05·230000·10-6 = 0,0115

               

              (0,0115-0,01063) ·106

ДК= ----------------------------- = 0,1

                (1-0,45) · 15200

0,1

Цинк

 

 

          

           1,43·214800 (1-0,3)

 Лгп = --------------------------- = 0,215                               

                    106

 Л заг.= 1·230000·10-6 = 0,23

               

                  (0,23-0,215) ) ·106

ДК= ----------------------------- = 1,4

                 (1-0,3) · 15200

1,4

Жири і масла

Не більше 50

 

 

50

Сульфіди

Не більше 1,5

 

 

1,5

Температура

Не більше 40˚С

 

 

≤ 40 ˚С

                                                                                                                                                                                                 Додаток   1.3

                                                                                                                                                            до Правил приймання  стічних вод  у комунальну

                                                                                                                                                       та  відомчі системи каналізації  міста Горлівка                                                                

                                                                                                              (п.5.1.)

Розрахунок допустимих концентрацій

забруднюючих речовин у стічних водах, що приймаються у каналізаційну мережу м.Горлівка

для подальшого очищення на Кіндратівських очисних спорудах

Вихідні данні для розрахунку:

Qзаг –  витрата стічних вод на вході на очисні споруди: 190 тис. м3/рік                               За фактом 2011 року:

(згідно з дозволом на спецводокористування)                                                                        загальний об’єм стічних вод – 140,161 тис. м3/рік

 ΣQn - об’єм стічних вод Підприємств:79,04 тис. м3/рік (41,6%);                                         об’єм стічних вод Підприємств – 58,307 тис. м3/рік (41,6%)                               

Qгп – об’єм господарсько-побутових стічних вод : 110,96 тис. м3/рік (58,4%)                    об’єм господарсько- побутових

Qвм – об’єм стічних вод Підприємств,                                                                                     стічних вод         - 81,854 тис. м3/рік (58,4%)

що містять солі важких металів та фенол: 17,7 тис. м3/рік                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                    Показники

 

ДК забруднюючих речовин в каналізаційній мережі

(додаток № 1 загальнодержавних правил), г/м3 не більше

 

ДК забруднюючих речовин на вході в споруди біологічної очистки

    

                       (Сі і гп)· Qзаг

ДКі = -------------------+ Сі гп ,  г/м3

                            ΣQп

 

ДК забруднюючих речовин з вимог встановленого ліміту на скид у водойму

заг.гп)·106

ДКі = ------------------------, г/м3

365 · (1-Кр) · ΣQп

                   365· Сiгп ) ·  Qгп·(1-Kр)

        Лгп  =   ------------------- ---  - ,  т/рік

                               106

       Лзаг. = ГДК· Qзаг· 10 -6, т/рік 

 

 ДК

забруднюючих речовин, г/м 3

не більше

 

1

2

3

4

5

Азот амонійний

-

 

              46,4·110960 (1-0,94)

Лгп = ----------------------------- = 0,309                                                                             106        

Лзаг.= 0,4                         

               (0,4-0,309)·106

ДК.= -------------------------- = 19,2

              (1-0,94)· 79040

19,2

Нафтопродукти

Не більше 20

 

      

          0,89·110960 (1-0,8)

Лгп = ----------------------------- = 0,01975

                          106       

Лзаг.= 0,06                       

        (0,06-0,01975)·106

ДК.= -------------------------- = 2,6

              (1-0,8)· 79040

2,6

                                                                                                                                                                                                                                                        Продовження  додатку 1.3.                                          

Сульфати

Не більше 400

 

 

      

          281·110960 (1-0,2)

Лгп = ----------------------------- = 24,94

                          106

Лзаг.= 48,0            

               (48-24,94)·106

ДК.= -------------------------- = 365

              (1-0,2)· 79040

 

 

 

 

 

 

365

 

СПАР

-

 

      

             1,26·110960·(1-0,80)

Лгп = ----------------------------- = 0,02796

                          106

Лзаг.= 0,1

     

               (0,1-0,02796)·106

ДК.= -------------------------- = 4,56

              (1-0,80)· 79040

 

                 4,6

Фосфати

-

 

      

           16,2 ·110960 · (1-0,71)

Лгп = ----------------------------- = 0,52129

                          106      

Лзаг.= 0,7        

           

             (0,7-0,52129)·106

ДК.= -------------------------- = 7,8

              (1-0,71)· 79040

7,8

Хлориди

Не більше 350

                

          (350-188)· 190 000

ДК= --------------------------- + 188  = 577

                   79040

 

                     

      

            188·110960 (1-0,12)

Лгп = ----------------------------- = 18,36

                          106

Лзаг.= 38,0

   

               (38,0-18,36)·106

ДК.= -------------------------- = 282

              (1-0,12)· 79040

 

 

 

 

 

282

 

                                                                                                                                                                                                                                                        Продовження  додатку 1.3.

Мінералізація

(сухий залишок)

-

 

      

           1115·110960 (1-0,22)

Лгп = ----------------------------- = 96,5

                          106         

Лзаг.= 190,0                      

           

               (190,0-96,5)·106

ДК.= -------------------------- = 1517

              (1-0,22)· 79040

1520

Нітрити

-

 

          (3,3-0,24)· 190 000

ДК= --------------------------- +  0,24  =7,6

                        79040

 

                     

      

               110960· 0,24

Лгп = ------------------------- = 0,027

                          106

                    

Лзаг.= 0,2

                    

               (0,2-0,027)·106

ДК.= -------------------------- = 2,19

                        79040

2,2

Завислі речовини

 

-

 

                     

      

             192·110960 (1-0,92)

Лгп = ----------------------------- =1,7043

                          106          

Лзаг.= 2,9

            

            (2,9-1,7043)·106

ДК.= -------------------------- = 189

              (1-0,92)· 79040

 

189

 

Залізо (загальне)

-

 

          (2,5-1,05)· 190 000

ДК= --------------------------- + 1,05  = 4,5

                         79040

 

                     

      

           1,05·110960 (1-0,74)

Лгп = ----------------------------- = 0,030292

                          106    

Лзаг.= 0,06

           (0,06 -0,030292)·106

ДК.= -------------------------- = 1,45

              (1-0,74)· 79040

1,5

                                                                                                                                                                                                                                                        Продовження  додатку 1.3.

БСК5

Не більше 350

                

                     

      

           137·110960 (1-0,9)

Лгп = ----------------------------- = 1,52

                          106              

Лзаг.= 2,9

                            

              (2,9-1,52)·106

ДК.= -------------------------- = 175                     

               (1-0,9)· 79040

175

 

ХПК

 

не більше

2,5 БСК5

   437

          

      

           178·110960 (1-0,73)

Лгп = ----------------------------- = 5,33

                          106                  

Лзаг.= 12,0

                

               (12-5,33)·106

ДК.= -------------------------- = 312

              (1-0,73)· 79040

 

312

Нітрати

-

            (45-42)· 190 000

ДК= --------------------------- + 42  = 49,2

                79040

 

                     

      

                   42·110960

Лгп = ----------------------------- = 4,66

                          106         

Лзаг.= 7,6

               (7,6-4,66)·106

ДК.= -------------------------- = 37,2

                      79040

37

 

           Феноли

 

 

              -

 

 

           0,02·172300 (1-0,97)

Лгп = ---------------------------- = 0,0001033

                          106

                         

Л заг.= 0,0002

               

          (0,0002-0,0001033) ·106

ДК= ----------------------------- = 0,18                                                                                                     (1-0,97) · 17700

 

                 0,2

 

рН

6,5 – 9,0

 

 

6,5- 9,0

                                                                                                                                                                                                                                                        Продовження  додатку 1.3.

Мідь

 

            (0,5 – 0,17) · 0,19

ДК= ----------------------------- +  0,17 = 0,96

                  0,07904              

                    

          

             0,17· 110960 · (1-0,65)

Л гп= ----------------------------- = 0,0066

                       106                            

Л заг.= 0,1·190000 ·10-6= 0,019     

              (0,019-0,0066) ·106

ДК= ----------------------------- = 0,45

                 (1-0,65) · 79040

0,45

Хром +3

 

 

 

          

             1· 172300 · (1-0,54)

Л гп= ---------------------------- = 0,079258

                       106                            

Л заг.= 0,5· 190000 ·10-6= 0,095

             

              (0,095-0,079258) 106

ДК= ----------------------------- = 1,9

                 (1-0,54) · 17700

 

1,9

Хром +6

 

 

            (0,1 – 0,09) · 0,19

ДК= ----------------------------- +  0,09 =    0,19

                   0,0177              

 

           0,09· 172300 · (1-0,46)

Л гп= ---------------------------- = 0,0084

                       106                                                             

Л заг.= 0,05· 190000·10-6 = 0,0095    

              (0,0095-0,0084) ·106

ДК= ----------------------------- = 0,1

                 (1-0,46) · 17700

 

0,1

Цинк

 

 

            1,43· 172300 · (1-0,27)

Л гп= ---------------------------- = 0,17986

                       106                             

 Л заг.= 1· 190000·10-6 = 0,19           

 

             (0,19-0,17986) ·106  

ДК= ----------------------------- = 0,8

               (1-0,27) · 17700

0,8

Жири і масла

Не більше 50

 

 

50

Сульфіди

Не більше 1,5

 

 

1,5

Температура

Не більше 40˚С

 

 

≤ 40 ˚С


                                                                                                                

                                                                                                                 Додаток  2                                                     

                                                                                  до Правил приймання стічних вод

                                                                                      споживачів у комунальну та відомчі

                                                                                    системи  каналізації міста Горлівка

                                                 (п.6.17.)

 

Санітарний паспорт споживача, установи, тощо,

які мають вигрібні ями

 

Місто___________________________________________________________________

Район __________________________________________________________________

  1. Найменування споживача_______________________________________________
  2. Адреса, телефон_______________________________________________________

ПІБ – керівника___________________________________________________________

ПІБ - головного бухгалтера ________________________________________________

  1. Кількість працюючих чоловік____________________________________________
  2. Наявність орендарів____________________________________________________

-  Найменування орендарів_________________________________________________

-  Кількість працюючих____________________________________________________

5. Наявність водопроводу:

а) централізований                               б) свердловини

в)  колонки                                             г) інші джерела

6. Коротка характеристика та розміри вигрібних ям:

а ) глибина_______________________________________________________________

б) ширина_______________________________________________________________

в) довжина______________________________________________________________

г)  об’єм ________________________________________________________________

7. Матеріали які використовують для обладнання ями_________________________

8. Кількість вигрібних ям__________________________________________________

9. Наявність заасфальтованих або забетонованих площадок_____________________

      10. Наявність під’їзних шляхів до не каналізованих вбиралень,

 вигрібним ямам _________________________________________________________

11. Періодичність вивозу нечистот__________________________________________

 

 

Дата заповнення___________________

 

Підпис керівника підприємства_____________________

 

 

М.П.

 

                                                                                              Додаток  3                                                     

                                                                                  до Правил приймання стічних вод

                                                                                      споживачів у комунальну та відомчі

                                                                                    системи  каналізації міста Горлівка

                                                                                                    (п.7.1.)

                                         ДОЗВІЛ

на скид (вивіз) стічних  вод Споживачів в систему каналізації міста Горлівка

 

Водоканалом  міста Горлівка видано цей дозвіл для Споживача __________________  

_______________________________________________________________________________ 

на термін ______________________________________________________________________

________________________________________________________________ ______________

з урахуванням Субспоживачів_____________________________________________________

_______________________________________________________________________________

на підставі:

заяви Споживача № ______________ від _____________________________ “Паспорту

водного господарства”, виконаного у _______________________________________________

а також:

1. Схеми внутрішньомайданчикових мереж каналізації.

2. Акту обстеження промислової площадки представником  Водоканалу.

3. Документів,  підтверджуючих ліміт водоспоживання, форми 2 – ТП (водгосп).

4. Аналіз стічних вод, що скидаються, та інше.

           Дозволяється скид стічних вод за таких умов:

1. Дотримання Споживачем “Правил приймання...”.

2. Відповідності об’єму  стічних вод, що скидаються, лімітам

    водоспоживання, затвердженим Споживачу

міська вода ___________________________  м3/міс;

артезіанська  свердловина _______________ м3/міс;

гаряча вода ___________________________  м3/міс;

поверхневі джерела ____________________  м3/міс;

інші джерела __________________________ м3/міс.

Зливовий та дренажний стік, що підключений до міської каналізації з  площадки____________________ га.

Примітка: стічні води, що скидаються Споживачем через зливні станції, повинні  відповідати вимогам ,  встановлених ДК

3. Дотримання припустимих величин показників забруднень в стічних водах,

   що скидаються,  прийнятих  згідно з “Правилами...”

  

1. ________________ мг/л

8. _________________мг/л

15. _______________мг/л

2. ________________ мг/л

9. ________________ мг/л

16. _______________ мг/л

3. ________________ мг/л

10. _______________ мг/л

17. _______________ мг/л

4. ________________ мг/л

11. _______________ мг/л

18. _______________ мг/л

5. ________________ мг/л

12. _______________ мг/л

19. _______________ мг/л

6. ________________ мг/л

13. _______________ мг/л

20. _______________ мг/л

7. ________________ мг/л

14. _______________ мг/л

21. _______________ мг/л

4. Підключення Споживача до міської каналізації за  адресою__________________________________________

   через контрольний  колодязь.

5. Надання Споживачем  до_______________________________________________________________________

плану природоохоронних заходів та “Паспорту водного господарства”.

Особливі умови:

1. Після  закінчення терміну дії дозволу він повинен бути продовжений  або  змінений на новий.

2. В разі зміни балансу  водного господарства Споживача в результаті  реконструкції, розширення підприємства чи з  інших причин дозвіл має

   бути  переоформлений в 10-денний термін після підписання акту про  приймання нових споруд в експлуатацію   та ін.

3. Усі дослідження та технічні обґрунтування, пов’язані  з питаннями     водовідведення, і аналізи стічних вод, виконуються силами і засобами  Споживача.

Керівник

Інженер

Телефон _____________

Дозвіл  одержав  представник споживача:

 ___________      ___________      _______                   ___________________

       Дата                               Посада                    Підпис                 П.І.Б.

                                                                                            

                                                                                              Додаток  4                                                     

                                                                                  до Правил приймання стічних вод

                                                                                     споживачів у комунальну та відомчі

                                                                                              системи  каналізації міста Горлівка

                                                                                                      (п.7.1.)

Найменування споживача__ ____________________

_____________________________________________

Відомча належність ___________________________

____________________________________________

____________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові і телефон керівника

___________________________________________

__________________________________________

Адреса споживача ___________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

 

АКТ

                                              обстеження споживача

                                                               

м.Горлівка                                                                                      Дата __________________________

 

Представниками  Водоканалу  міста Горлівка Донецької  області 

_______________________________________________________________________________________________

(П.І.Б. перевіряючи)

в присутності представників споживача ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

було проведено обстеження споживача для видачі дозволу на скид стічних вод у міську каналізацію.

 

                                              1. Загальні дані

1. Споживач  користується водою від _________________________________ міського водопроводу в кількості _______ м3/доб.  _________________ ліміті _______________м3/доб.;

артсвердловини в кількості _____________м3/доб.

з відкритих водойм _______________________________ в кількості     ____________________м3/доб.,

                                                    (найменування водойми)

 з технічного водопроводу ___________________________ у кількості ____________________ м3/доб

                                                      (найменування системи)

2. Споживач має такі системи водовідведення:

- господарчо-виробнича каналізація;                                           - виробнича каналізація; 

- зливова каналізація.

Скид у фекальну каналізацію, у річку, з рельєфом  (підкреслити)

- виробничо-зливова каналізація;                                                 - вигріб.

Виробничі стоки утворюються:

__________________________________________________________________________________м3/доб.

                                             (найменування процесу)

__________________________________________________________________________________м3/доб.

3. У  каналізацію скидаються:

________________ м3/доб,  в кількості: _______________ м3/доб,

від ________________________________________________________________________________на

                                        (найменування процесу) ___________________________________________________________________________________

                                                        (найменування очисних споруд)

Каналізація підключена до ___________________________________________________________________________________

                                                              (найменування системи)

4. До   каналізації  також  скидається  поверхневий  стік  з  території __________________________ га.

5. Разом до міської каналізації скидається стоків ________________________ м3/доб:

                                                                                                                                          Продовження додатку  4

  

 ______________________________ м3/доб, побутових;

    ______________________________ м3/доб, виробничих;

    ______________________________ м3/доб, нормативно-чистих;

    ______________________________ м3/доб, гарячої води;

    ______________________________ м3/доб, поверхневих

Якщо є вигреби – об’єм  нечистот, який вивозиться ______________________м3/місяць.

 

2. Каналізаційні мережі  

Протяжність _____________________ п/м, діаметр ______________мм., матеріал труб __________________,

місце підключення до вуличної каналізаційної мережі _________________________________________

________________________________________________________________________________________

технічний стан ___________________________________________________________________________

Вигріб__________________________________________________________________________________

                                                             3. Очисні споруди

1. На очисні споруди _____________________________________________________________находить

                                                                                       (вказати тип споруд)

________________________м3/доб.  стоків ________________________________________ м3/доб

                          (найменування процесу)

______________________________________________________________________________________

2. Проект очисних споруд розроблений у 20_____  р. інститутом ______________________________

    _________________________________  та   узгоджений   з      Водоканалом Донецької області

за № ____________   від   __________ 

 

3. Споруди введені в експлуатацію у  20 ______ р.               

Акт держкомісії   підписаний _______________ з   представниками   (без представників)  Водоканалу.

 

4. Проектні параметри роботи споруд:

4.1. Продуктивність ________ м3/доб.

4.2.Склад споруд ________________________________________________________________________

     

4.3. Характеристика стоків, що надходять: мг/л___________________________________________________

   

4.4. Характеристика стоків після очистки: мг/л _______________________________________________________________________________________

 

5. Висновок про роботу очисних споруд з зазначенням недоліків, що виявлені _______________________________________________________________________________________

    _______________________________________________________________________________________

 6. Відомчий лабораторний контроль проводиться ____________________________________________

     і (не)  відповідає порядку, що встановлений  інспекцією _______________________________________________________________________________________

 

4. Умови приймання  стічних вод

1. Аналізи, що відібрані (по окремих точках та випусках) ______________________________________

                                 (дата)

    показники складу забруднюючих речовин у стічних водах  вищевказаних норм,

    а  саме: _____________________________________________________________________________

    _____________________________________________________________________________________________

    _____________________________________________________________________________________________

2. Дані про утилізацію МЗР, ПМК і мазутосховища ________________________________________

3. Скид стоків здійснюється при узгодженні з Водоканалом за  № _______  від ___________________. 

                                                                                                                                                             (дата)

4. Якщо  є вигреби, вказати  місце вивозу нечистот___________________________________________

 

                                                                                                                            

                                                                                                                                 

                                                                                                                                          Продовження додатку 4

 

5.Останні  розпорядження Водоканалу від _____________ (не) виконані частково,

   (що не виконане)    _________________________________________________________________

                                     5. Висновки

                                                                                                                                         

       Споживач (не) порушує «Правила приймання стічних вод у комунальні та відомчі системи каналізації міста Горлівка».

Водоканал (не) дає згоду на скид стічних вод у  міську каналізацію.

 

                                  6. Споживачу пропонується:

 _______________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________

  

Обстеження виконав:_____________________________________________________________________

    _______________________________________________________________________________________

                                                                                      (підпис П.І.Б.)

Представники споживача:        ____________________________________________

   

Скид та вивіз стічних вод у  міську каналізацію  може бути дозволений.

 

 

 

Представник Водоканалу   ________________

 

Представник споживача     _______________

 

“ _______  ” ____________20 ___  р.

                                                                                                                        Додаток  5

                                                                                                до Правил приймання стічних вод

                                                                                                   споживачів у комунальну та відомчі

                                                                                               системи  каналізації міста Горлівка

                                                                                                                                  (п  7.2.)

 

                                

ПОГОДЖЕНО

__________________________________

 

__________________________________

 

                        «____»_____________________ 200___г.

                          м.п.

ЗАТВЕРДЖУЮ

__________________________________

 

__________________________________

 

                        «____»_____________________ 200___г.

                         м.п.

 

    

УТВЕРЖДАЮ:

 

__________________________________

 

__________________________________

 

         «____»_____________________ 200___г.

          М.П.

 

 

 

ПАСПОРТ

водного господарства

(для споживачів, розташованих  в будівлях ,що окремо стоять або прибудованих)

 

(назва споживача)

 


Ророблено ________________________________________________________________

( посада, підпис, ПІБ)

 

 

Місто_________________

 

20___р.

 

                                                                                                                                                Продовження додатку 5

 

Загальні відомості про споживача                                                                             

1 . Назва  споживача

 

2.  Реквизити  споживача

    Адреса

 

3.  Телефон, телефон мобільний

 

4.  Електронна пошта

 

5.  Платіжні  реквізити   споживача

 

 

6.   Підпорядкованість підприємства

 

 

7.   Перший керівник

          (посада,ПІБ, №  телефона)

 

8.   Головний инженер

          (посада,ПІБ, №  телефона)

 

9.   Головний енергетик

            (посада, ПІБ, №  телефона)    

 

10.  Відповідальний за водне господарствопідприємства

 (посада, ПІБ, №  телефону згідно з

наказом або довіреностю).  Копія  наказу наведена у додатку 1.

 

11.  Відповідальний за відбір проб

    (посада, ПІБ,  №  телефону, згідно з

 наказом або довіреностю).  Копія  наказу наведена у додатку 2.       

 

12.  Режим роботи споживача

 

13.  Чисельність  працівників    споживача:

Всього, чол.

В тому числі:             робочі

                                        ІТП

                                       АУП

 

14.  Площа    території, яку займає споживач   всього, м2

в тому числі:

                    - виробничі приміщення

      - адміністративні  приміщення

- площа твердого  покриття

                    - площа зелених насаджень

                    - інше

 

 

14.1.  Наявність окремих  майданчиків та споруд

 

 

14.2.          Наявність   майданчиків для    окремого збереження сировини

 

 

14.3.  Наявність майданчиків  для  відкритої стоянки машин  та  механизмів

 

 

14.4.  Наявність  зливової  каналізації   майданчиків  та її підключення

 

 

15.  Списочний склад автопарку, од.

       в том числе:

-  вантажних

                                  - легкових

                                 -автобусів

             - автонавантажувачів

 

  1.   Миття  транспорту

Додаток 3   Договір на миття  автотранспорту

 

17.  Система противопожежної безпекиспоживача

   в тому числі:

- система водоводу

- система зовнішнього пожежогасіння

- система  внутрішнього  пожежогасіння

 

 

                                                                                                                                                 Продовження додатку 5

2. Дані про  водоспоживання (по кожному  вводу):

 

2.1. Питне  водопостачання  з мереж  ВУВКГ (дані наведені у таблиці 1).

                                                                                                                                                                              Таблица 1

Адреса, місто підключення (узла обліку)

Dn-вводу

Водоспоживання  по даному вводу

м3/добу

Середн

м3/год

Тривалість подачі води год./добу

Тип, розмір

№ лічильника

№ по Держреєстру

Дата остан-ньої госповірки

Дата приьому до  експлуатації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

Проекти вузлів обліку води  та  узлів обліку стоків, копії паспортів Заводів-виробників,  встановлених вузлів обліку води  та  стоків, , акти вводу в експлуатацію приладів обліку (первинний  та  після  останньої периодичної  повірки)  наведені у додатку 6.

2.2. Споживання води з  інших джерел (скважини, поверхневий забір, технічна вода, грунтові   або шахтні  води   та ін.. ) ( дані наведені в таблиці  2).

                                                                                                                                                                   Таблиця 2

Адреса, місце підключения (вузла обліку)

Dn- вводу

Водоспоживання  по   даному вводу

 

м3/добу

Середн

м3/год.

Тривалість подачи води год/добу

Тип, розмір

№ лічиль-ника

№ по Держреєстру

Да

та остан-ньої госповір-ки

Дата приьому  до  експлуатації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Проекти вузлів обліку води  та  узлів обліку стоків, копії паспортів Заводів-виробників,  встановлених вузлів обліку води  та  стоків, , акти вводу в експлуатацію приладів обліку (первинний  та  після  останньої периодичної  повірки)  наведені у додатку 6.

 

2.3. Сумарне  водоспоживання  (п.2.1 + п. 2.2)

 

                ______________________м3/доб.                                                             _________________ м3/міс.

 

3. Дані про  фактичне та  розрахункове споживання води

3.1. Фактичне водоспоживання  питної  води згідно зі звітною формою 2ТП «Водгосп» за чотири квартала _______р. становить  __________м3,  або  розподілення  водоспоживання по місяцям  та вводам, згідно актів реалізації за ______р. наведено в таблиці 3.

                                                                                                                                                                    Таблица 3

Водоспоживання  вводам, м3

Всього за рік, м3

 

В т.ч. по месяцах, м3

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ввод  №1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ввод  №2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація про водоспоживання і водовідведення (форма статистичної звітності "2ТП- Водгосп" за рік), акти реалізації за 4 квартали ______рок, щомісячно приведені  в  додатку 3.. 

 

3.2. Розрахункове споживання води(розрахунок-заявка) на господарчо-побутові і питні потреби, миття автотранспорту, пральню.

Розрахунок споживання питної води споживачем(по кожному введенню) приведений в таблицю 4

4. Система водопостачання

4.1. Система водопостачання представлена на схемі об'єкту зовнішніх і внутрішніх мереж водопостачання в масштабі 1: 500 з позначенням меж обслуговування водоводов по балансовій приналежності з вказівкою приладів обліку води і замочною, погоджену з РПУ, ПУВКХ.

Схеми своїх мереж і в районі підключення до магістральних водовод Виробника(у масштабі погодженому з Виробником) з позначенням меж обслуговування водоводов по балансовій приналежності, вказівкою приладів обліку води і замочної арматури, погоджену з Виробником додаток 7


 

                                                                                                                                                                                                                                 Продовження додатку 5

                                                                    

                                                                Споживання питної  води  споживачем (по кожному вводу)                                                                           Таблица 4                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

Найменування вводу

Загалне водоспоживання

В тому числі

На господарсько-питні потреби

Душеві

Миття полів

Миття  автотранспорту

Пункт приьому їжі

 

Пральня

 

 

 

 

 

Чисельність працюючих осіб

Норма водоспоживання на 1 особу в літрах

Витрати,  м3/добу

Чисельність працюючих,  які користуються душем 

Норма водоспоживання  на  1 душ. сітку, літри

Витрати, м3/добу

Площа, м2

Норма на 1 м2

Периодичність миття

Витрати, м3/добу

Легкове  авто

Норма на 1 легкове авто в літрах

Витрати, м3/добу

Вантажне авто (автобус)

Норма на 1 вантажне автв в  літрах

Витрати, м3/добу

Кількість страв

Норма на одну людину  литр/м2

Витрати, м3/добу

Кількість білизни, кг

Норма води

Витрати, м3/добу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

26

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

24

25

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                 Продовження додатку 5

 

5. Система каналізації

5.1. Мережа водовідведення : напірна _________________ п/м, безнапірна __________ п/м

 

5.2. Система каналізації представлена на генплані об'єкту в масштабі 1: 500 з каналізаційною мережею і випусками в комунальну каналізаційну мережу, з вказівкою місцерозташування контрольних колодязів, погоджену з ПУВКГ.

 

-Кількість  каналізаційних колодязів ________________ шт.

 

-Кількість  випусків каналізації ____________________ шт.

 

- Наявність вигрібних ям _________  шт.

 

-Наявність  дренажної (зливовою) каналізації______________

 

Санітарний паспорт на кожну вигрібну яму  наведено  в Додатку 8.

 

Генплан об'єкту в масштабі 1: 500 з каналізаційною мережею і випусками в комунальну каналізаційну мережу    (чи в масштабі погодженому з Виробником), з вказівкою місцерозташування контрольних колодязів, погоджену з Виробником приведено в  додатку 7

 

6. Попадання в каналізаційну мережу дощових і  талих вод

6.1. Загальна площа території споживача (га)  _________________________

 

6.2. Баланс площі території споживача по виду поверхні  (га):

-площа кровель_________________________________

 

-площа водонепроникної поверхні___________

 

-площа зелених насаджень______________________

 

-площа відкритих грунтових майданчиків ____________

 

-наявність  акту обстеження території Споживача   (та ні)  ______.

 

Акт обстеження на предмет попадання дощових, талих і грунтових вод в каналізаційні мережі Виробника розрахунок попадання в каналізаційну мережу дощових і талих вод  наведено в додатку 9.

 7. Безповоротне водоспоживання

 

Розрахунок безповоротного водоспоживання наведено в додатку  10.

8. Відомості про кількість стічних вод(по кожному випуску)

 

8.1. Розрахунковий об'єм стічних вод   (сумарний об'єм) на господарчо-побутові і питні потреби, миття автотранспорту, пральню.

Розрахунковий об'єм стічних вод споживача (по кожному вводу) наведено в таблиці 5.

                                                                                                                                                                                                 Таблица 5

Кількість

випусків

Кількість стоків, м3/рік

 

В т.ч. по місяцях, м3

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Випуск № 1

 

випуск  №2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок-заявка на скидання стічних вод з вказівкою планованого об'єму стоків, графіка їх скидань і характеристики якісного складу стічних вод окремо по кожному випуску приведена  у додатку  5.

 

8.1.Розрахунковий об'єм скидання стоків    (п.2.3   п.6 -п.7).

 

 

 

                                                                                                                         Продовження додатку 5

 

9. Розрахунковий  баланс об'єму водоспоживання   та  водовідведения                                                      

                                                                                                                                                                        Таблиця 6                                                

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

рік

1. Споживання води з мереж ПУВКГ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Споживання води з мереж РПУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Споживання води з інших джерел

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ише споживання води (техничної)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Сумарне водоспоживання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Беззворотне  водоспоживання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Потрапляння  в канализацію дощових, талих та  грунтових вод

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Розрахункове скидання  стоків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний  енергетик (інженер) ____________________________________________

 

 

 

                                                                                                                                          Продовження додатку 5

 

10. Додатки

Початкова інформація, використана розробником для заповнення форм справжнього паспорта і проведення необхідних розрахунків, представлена Споживачем і приведена в Додатках. Усі додатки до паспорта водного господарства є його невід'ємною частиною.

Додатки

Найменування додатків

Надано/ ні

Додаток 1 (обов'язково)

Копія наказу про призначення відповідальних осіб

 

Додаток 2 (обов'язково)

Розрахунок-заявка про водоспоживання по кожному вводу

 

Додаток 3 (обов'язково)

Розрахунок-заявка на скидання стічних вод  із зазначенням планового обсягу  стоків, графіка їх скидання та  характеристики якісного складусточних вод окремо  по кожному випуску

 

Додаток 4( за  наявностю)

Договір на миття  автотранспорту

 

Додаток 5 (обов'язково)

Інформація про  водоспоживання та   водовідведення  (форма статистичної звітності  «2ТП-Водхоз» за ______рікабо актиреализаціїї за чотири  квартали ______ року, помісячно)

 

Додаток 6(обов'язково)

Проекты вузлів обліку води та вузлів обліку стоків, копії паспортів (Заводів виробників ), установленихприладів у  вузлах  обліку воды  та стоків, акти введення  в експлуатацію вузлів  облікку  (первинний та  післяостанньої периодичної  повірки), свідоцтво  про  повірку  (копії)

 

Додаток 7(обов'язково)

Схеми своїх мереж і в районі підключення до магістральних водоводів Виробника  з позначенням меж обслуговування водоводів по балансовій належності, вказівкою приладів обліку води і запорної  арматури і генплан об'єкту з каналізаційною мережею, випусками в комунальну каналізаційну мережу, з вказівкою місцерозташування контрольних колодязів, в масштабі, погодженому з Виробником.

 

Додаток 8 (за наявності )

Санітарний паспорт на кожну  вигрібну  яму

 

Додаток 9 (обов'язково)

Акт  обстеження на предмет потрапляння дощових і талих водв мережі водовідведення Виробника. Розрахунок потрапляння в каналізаційні мережі  дощових і талих вод.     

 

Додаток  10

Розрахунок безповоротного водоспоживання

 

Додаток  11

Акти меж балансової належності і меж обслуговування(акти зі  схемами балансового розмежування мереж)

 

Додаток 12

Відомості про площу займаної ділянки(кадастровий акт)

 

Додаток 13

Копія договору з атестованою(аккредитованною) лабораторією.

 

 

Справжній паспорт з додатками складений в двох примірниках, що мають рівну юридичну силу, які прошиті, пронумеровані  та  скріплені друком на зшиві.

 

                                                                                                  Додаток  6

                                                                                         до Правил приймання стічних вод

                                                                                             споживачів у комунальну та відомчі

                                                                                             системи  каналізації міста Горлівка

                                                                                                                             ( п.7.2.)

 

 

ПОГОДЖЕНО

__________________________________

 

__________________________________

 

                        «____»_____________________ 200___г.

                          м.п.

ЗАТВЕРДЖУЮ

__________________________________

 

__________________________________

 

                        «____»_____________________ 200___г.

                         м.п.

 

    

УТВЕРЖДАЮ:

 

__________________________________

 

__________________________________

 

         «____»_____________________ 200___г.

          М.П.

 


 

ПАСПОРТ

водного господарства

(для споживачів, розташованих  у  будинках)

 

(найменування споживача )

 


 

Ророблено ________________________________________________________________

( посада, підпис, ПІБ)

 

 

Місто_________________

 

20___р.

                                                                                                                                       Продовження додатку 6

 

      Загальні відомості про споживача                                                                       

 

1 . Назва  споживача

 

2.  Реквизити  споживача

    Адреса

 

3.  Телефон, телефон мобільний

 

4.  Електронна пошта

 

5.  Платіжні  реквізити   споживача

 

 

6.   Підпорядкованість підприємства

 

 

7.   Керівник

      (посада,ПІБ, №  телефона)

 

8.  Відповідальний за водне господарствопідприємства

 (посада,ПІБ, №  телефону згідно з

наказом  або довіреностю).  Копія  наказу наведена у додатку 1.

 

9. Режим роботи споживача

 

10. Чисельність  працівників    споживача:

Всього, чол.

В тому числі:             робочі

                                       ІТП

                                      АУП

 

 

2. Дані про  водоспоживання (по кожному  вводу):

 

2.1. Питне  водопостачання  з мереж  ВУВКГ (дані наведені у таблиці 1).

                                                                                                                                                                             Таблиця 1

Адреса, місто підключення (узла обліку)

Dn-вводу

Водоспоживання  по даному вводу

м3/добу

Середн

м3/год

Тривалість подачі води год./добу

Тип, розмір

№ лічильника

№ по Держреєстру

Дата остан-ньої госповірки

Дата приьому до  експлуатації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

Проекти вузлів обліку води  та  узлів обліку стоків, копії паспортів Заводів-виробників,  встановлених вузлів обліку води  та  стоків, , акти вводу в експлуатацію приладів обліку (первинний  та  після  останньої периодичної  повірки)  наведені у додатку 2.

 

 

План приміщення для засобів обліку і контролю водоспоживання представлено в додатку  3.

Розрахунок-заявка на потрібну кількість води по кожному підключенню представлено в додатку 4.

               

3. Дані про  фактичне та  розрахункове споживання води

3.1. Розподілення  водоспоживання по місяцям  та вводам, згідно актів реалізації за ______р. наведено в таблиці 2.

                                                                                                                                                                          Таблиця 2

Водоспоживання  по вводам, м3

Всього за рік, м3

 

В т.ч. по місяцах, м3

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ввод №1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ввод №2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Розрахункове споживання води(розрахунок-заявка) на господарчо-побутові, виробничі  і питні потреби

приведено  в таблиці 3.

 

 

                                                                                                                                                Продовження додатку 6

4. Відомості про кількість стічних вод

8.1. Розрахунковий об'єм стічних вод   (сумарний об'єм) на господарчо-побутові і питні потреби.

Розрахунковий об'єм стічних вод споживача (по кожному вводу) наведено в таблиці 4.

                                                                                                                                                                                                 Таблиця  4

Кількість

випусків

Кількість стоків, м3/рік

 

В т.ч. по місяцях, м3

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

випуск № 1

 

випуск №2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок-заявка на скидання стічних вод з вказівкою планованого об'єму стоків приведена  у додатку  5.

 

 

5. Безповоротне  водоспоживання

 

Розрахунок  беззворотного водоспоживання  приведено   у додатку   6.

 

6.   Розрахунковий  баланс об'єму  водоспоживання   та  водовідведения                                                                    

                                                                                                                                                                             Таблиця 5                                                

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

рік

1. Споживання води з мереж ПУВКГ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Беззворотне  водоспоживання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Розрахункове скидання  стоків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Додатки

Початкова інформація, використана розробником для заповнення форм справжнього паспорта і проведення необхідних розрахунків, представлена Споживачем і приведена в додатках. Усі додатки до паспорта водного господарства є його невід'ємною частиною.

 

Додатки

Найменування додатків

Надано/ ні

Додаток 1 (обов'язково)

Копія наказу про призначення відповідальних осіб

 

Додаток 2 (обов'язково)

Копії проекту на установку вузлів обліку води, копії паспортів заводу-виготівника, встановлених приладів обліку води, акти введення в експлуатацію вузлів обліку(первинний і після останньої періодичної перевірки), свідчення про перевірку

 

Додаток 3 (обов'язково)

План приміщення для засобів обліку і контролю водоспоживання

 

Додаток 4( при наявності)

Розрахунок--заявка на водоспоживання  на 20__р. по кожному підключенню

 

Додаток 5 (обов'язково)

Розрахунок-заявка на скидання стічних вод з вказівкою планованого  об'єму  стоків, графіка їх скидання та  характеристики якісного складу  стічних вод окремо по кожному випуску

 

Додаток 6(обов'язково)

Розрахунок безповоротного водоспоживання

 

Справжній паспорт з додатками складено у двох примірниках, що мають рівну юридичну силу, які прошиті, пронумеровані  та  скріплені друком на зшиві.

 

 

Головний енергетик (інженер) _____________________


                                                                                                                                                                                                          Продовження додатку 6

Споживання питної  води  споживачем (по кожному вводу)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Найменування вводу

Загалне водоспоживання

В тому числі

На гоз-питні потреби

Душеві

Миття полів

Миття  автотранспорту

Пункт приьому їжі

Пральня

 

 

 

 

Чисельність працюючих осіб

Норма водоспоживання на 1 особу в літрах

Витрати,  м3/добу

Чисельність працюючих,  які користуються душем 

Норма водоспоживання  на  1 душ. сітку, літри

Витрати, м3/добу

Площа, м2

Норма на 1 м2

Периодичність миття

Витрати, м3/добу

Легкове  авто

Норма на 1 легкове авто в літрах

Витрати, м3/добу

Вантажне авто (автобус)

Норма на 1 вантажне автв в  літрах

Витрати, м3/добу

Кількість страв

Норма на одну людину  литр/м2

Витрати, м3/добу

Кількість білизни, кг

Норма води

Витрати, м3/добу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

26

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

24

25

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             


 

                                                                                                                        Додаток  7

                                                                                             до Правил приймання стічних вод

                                                                                             споживачів у комунальну та відомчі

                                                                                                    системи каналізації міста Горлівка

                                                                                            ( п.8.1.)

ПЕРЕЛІК

показників і періодичність надання інформації споживачами, які скидають стічні води у мережу каналізації   КП «Компанія «Вода Донбасу»

 

                                                                                                                                                      Таблиця 1

Обсяг стічних вод, що скидаються Споживачами в каналізаційну мережу, м3/місяць

Періодичність надання Споживачами в ВУВКГ інформації про кількісний та якісний склад стічних вод

 

Перелік показників якості стічних вод Споживачів, що включаються в інформацію для передачі в ВУВКГ

Понад 1500

Щомісяця

 

РН, завислі речовини, БСК, ХСК, амоній сольовий, нітрати нітрити фосфати хлориди, сульфати, сухий залишок, залізо, нафтопродукти, СПАР, а також, характерні специфічні показники для окремих галузей промисловості і видів діяльності (згідно з таблицею № 2)

 

100-150

Щомісяця

 

РН, завислі речовини, БСК, ХСК, амоній сольовий, а також, характерні специфічні показники для окремих галузей промисловості і видів діяльності (згідно з таблицею  № 2 )

 

10-100

1 раз в квартал

 

РН, завислі речовини, БСК, амоній сольовий, а також, характерні специфічні показники (феноли, метали, сульфіди і інші згідно з таблицею  № 2 )

 

2-10

1 раз в квартал

3-4 характерних показника

 

 

 

 

До 2

1-2 рази на рік

3-4 характерних показника

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

Характерні показники забруднень стічних вод за галузями промисловості                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                            Таблиця  2

п /п

Галузь промисловості, підприємства

Показники

 

1

 

 

Паливна промисловість:

- Вугільні шахти, гірські збагачувальні фабрики

 

Завислі речовини, сухий залишок, хлориди, сульфати, феноли

 

2

 

 

 

 

Чорна та кольорова металургія:

- Металургійні заводи

- Метизні заводи

- Коксохімічні заводи

- Заводи кольорових металів

рН, завислі речовини, іони амонію, нітрити, залізо, нафтопродукти

рН, завислі речовини, сухий залишок, сульфати, залізо, АПАР

ХСК, іони амонію, феноли, нафтопродукти, сірководень і сульфіди

рН, завислі речовини, метали (цинк, хром, мідь, нікель, залізо), хлориди, сульфати, сухий залишок, нафтопродукти

 

                                                                                                                                                              Продовження додатку 6

 

3

 

 

Хімічна промисловість:

- Лакофарбові заводи та        виробництва

 

рН, ХСК, БСК, залізо, жири та масла, нафтопродукти

 

4

Деревообробна промисловість:

- Меблеві фабрики і заводи фанерні

 

 

Завислі речовини, ХСК

 

5

Легка промисловість:

- Трикотажні і швейні фабрики

- Шкіряні фабрики

 

 

рН, ХСК, АПАР, завислі речовини

рН, ХСК, БСК, іони амонію, хлориди, сульфати, сірководень і сульфіди, хром, феноли, АПАР, жири та масла

6

Харчова промисловість:

-Підприємства з переробки зерна

-Хлібозаводи та макаронні фабрики

- Кондитерські та харчосмакові фабрики

-Молокозаводи

 

- М'ясокомбінати

 

-Рибокомбінат

 

- Підприємства олійно-жирової промисловості

- Пивоварні заводи і безалкогольних напоїв

 

Завислі речовини, ХСК, БСК, залізо, сірководень і сульфіди

 

Завислі речовини, БСК, залізо, хлориди, іони амонію, сірководень і сульфіди

Завислі речовини, БСК, сірководень і сульфіди, залізо, іони амонію, нітрити

Завислі речовини, ХСК, БСК, фосфати, залізо, іони амонію, нітрити, сірководень і сульфіди

Завислі речовини, ХСК, БСК, іони амонію, жири та масла, сухий залишок, хлориди, фосфати, залізо, нітрити, сірководень і сульфіди

Завислі речовини, ХСК, БСК, іони амонію, жири та масла, сухий залишок, хлориди, фосфати, залізо, нітрити, сірководень і сульфіди

рН, завислі речовини, ХСК, БСК, жири та масла, сухий залишок, АПАР, іони амонію, нітрити, хлориди, залізо, сірководень і сульфіди

рН, завислі речовини, ХСК, БСК, сухий залишок, іони амонію, нітрити, хлориди, залізо, сірководень і сульфіди

7

Машинобудівна промисловість:

-Машинобудівні і ремонтно-механічні заводи

 

 

рН, завислі речовини, нафтопродукти, залізо, хром

 

8

Будівельна індустрія:

-Цементні заводи

-Скляні заводи

 

Завислі речовини, нафтопродукти, сухий залишок, хлориди

рН, завислі речовини, нафтопродукти, сухий залишок, хлориди

9

Інші  галузі промисловості:

-Залізничні станції та підприємства

-Автотранспортні і авторемонтні підприємства (СТО, заправки, авто-мийки)

-Зберігання нафти і нафтопродуктів (нафтобази)

-Підприємства побутового обслуговування (пральні, перукарні, фотосалони, хімчистки і т.п.)

-Котельні

 

Завислі речовини, ХСК, БСК, іони амонію, сухий залишок, хлориди, залізо, нафтопродукти, АПАР

рН, завислі речовини, ХСК, хлориди, залізо, нафтопродукти, АПАР

 

 

рН, завислі речовини, ХСК, нафтопродукти

 

ХСК, АПАР, завислі речовини, іони амонію, нітрити, фосфати

 

 

 

рН, завислі речовини, хлориди, сухий залишок

 

Примітки:

 1. У випадку використання Споживачами технічної води або підземних джерел в перелік характерних показників необхідно включити: хлориди, сульфати, сухий залишок, нітрати, залізо.

2.  Перелік забруднень, на наявність яких Споживачі повинні подавати до ВУВКГ інформацію, визначається з урахуванням вищевказаних рекомендацій, а також накопиченого практичного досвіду.

Коефіцієнти ефективності видалення забруднюючих речовин на очисних спорудах м.    Горлівка                                                 

                                                                                                                            

з/п

Найменування

забруднюючої речовини

ЦОС

КОС

ГОС

Вхід, мг/дм3

Вихід,

мг/дм3

Коеф.

ефект.

чистки;

     К

Вхід, мг/дм3

Вихід,

мг/дм3

Коеф.

ефект.

чистки;

     К

Вхід, мг/дм3

Вихід,

мг/дм3

Коеф.

ефект.

чистки;

     К

1

Завислі речовини

151

13,6

0,91

192

15

0,92

185

15

0,92

2

БСК5

115

13

0,89

137

14

0,9

152

15

0,9

3

ХСК

230

44

0,81

178

48

0,73

199

62

0,69

4

Азот амонійний

33

2,14

0,935

46,4

2,8

0,94

44

2,07

0,953

5

Сульфати

312

259

0,17

281

225

0,2

316

300

0,05

6

Хлориди

161

132

0,18

188

165

0,12

202

194

0,04

7

Мінералізація

(сухий залишок)

1102

948

0,14

1115

870

0,22

1164

984

0155

8

Фосфати

17,2

4,0

0,77

16,2

4,7

0,71

15,7

3,6

0,77

9

Залізо загальне

1,3

0,3

0,77

1,05

0,27

0,74

0,94

0,29

0,69

10

СПАР

0,89

0,34

0,62

1,26

0,25

0,8

0,93

0,45

0,52

11

Нафтопродукти

1,05

0,25

0,76

0,89

0,18

0,8

0,86

0,27

0,68

12

Феноли

0,0163

0,0006

0,96

0,02

0,0006

0,97

0,02

0,0006

0,97

13

Мідь

0,17

0,07

0,58

0,17

0,06

0,65

0,17

0,088

0,48

14

Хром +3

1,0

0,46

0,54

1,0

0,46

0,54

1,0

0,47

0,53

15

Хром +6

0,08

0,05

0,37

0,09

0,049

0,46

0,09

0,049

0,45

16

Цинк

1,43

1,02

0,29

1,43

1,04

0,27

1,43

1,0

0,3