АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ГРАФІКА ВОДОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ МІСТ ТА СЕЛИЩ, РОЗТАШОВАНИХ НА ТЕРИТОРІЇ МІСЬКОЇ РАДИ, на 2019 рік»

 

     АНАЛІЗ  ВПЛИВУ  РЕГУЛЯТОРНОГО  АКТА 

 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ  ГРАФІКА  ВОДОПОСТАЧАННЯ

НАСЕЛЕННЯ  МІСТ  ТА  СЕЛИЩ,  РОЗТАШОВАНИХ
НА  ТЕРИТОРІЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ,  на 2019 рік»
 

            1. Вид та назва регуляторного акта.

Проект  рішення „Про затвердження графіка водопостачання населення міст та селищ,

 розташованих на території міської ради на 2019 рік».

             2.Опис проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.

            Закон України „Про питну воду та питне водопостачання” визначає воду питну, яка за властивостями, складом та радіологічними показниками відповідає державним стандартам та санітарному законодавству, гарантує забезпечення кожної людини питною водою нормативної якості в межах науково-обгрунтованих нормативів питного водопостачання.

            На балансі Водоканалу    594,9  км  водопровідних мереж, які укладені:

                       за   40  і більше років        -       308,9 км

                       за   30  років                       -       271,0 км

                       за   20  років                       -         30,9 км

                       за   10  років                       -           8,3 км

            Внаслідок чого на мережах часто виникають пориви, витоки питної води  складають 55-56%. Експлуатуються мережі довжиною 512,4 км (85,6%) з закінченим терміном амортизації, які терміново необхідно замінити.

            Заборгованість населення за надання послуг водопостачання та водовідведення  – 11497,1  тис.грн.,   льготи і субсидії – 789,6 тис.грн.,  підприємств та організацій – 1184,8 тис.грн. Крім того, техніка експлуатується більше 30 років. В зв’язку  з чим Водоканал не може цілодобово подавати питну воду населенню.

             Регуляторний акт, що пропонується, має методологічний характер і встановлює порядок і вимоги до організації і здійснення водопостачання, а також регулює відносини, що виникають між учасниками ринку водопостачання при здійсненні ними діяльності, пов’язаної з постачанням питною водою, що відпускається або споживається та показників якості водопостачання. Ці проблеми не можуть бути вирішені  за допомогою ринкових механізмів.           

Графік водопостачання міст та селищ:

         м.Селидове                         з       5-00        до       11-00

                                                     з     17-00        до       23-00

 

         м/н „Південний”                з      5-00         до      11-00

                                                     з     17-00        до       23-00

 

         м.Українськ                       з       5-00        до        24-00

                         у вихідні дні       з       6-00        до        24-00

                           

        м.Гірник                              з        5-00        до       11-00

                                                     з      17-00        до       23-00

 

        смт.Цукурине

                                                     з        5-00        до       11-00

                                                     з      17-00        до       24-00

 

        смт.Курахівка, Гостре

                                                     з        5-00        до       11-00

                                                     з      17-00        до       23-00

 

            Прийняття цього документу є об’єктивною потребою правового врегулювання питань водопостачання населення. Наявність регуляторного акта забезпечує дотримання законодавчих Правил надання послуг, чинного законодавства з питань водопостачання. Затверджене рішення забезпечує порядок раціонального використання  та контролю за повні розрахунки по оплаті за фактично спожиту питну воду.

              3. Цілі прийняття акта.

              Прийняття регуляторного акта сприяє забезпечення водою населення міст та селищ, розташованих на території міської ради, раціонального використання та контролю за повні розрахунки по оплаті та фактичну спожиту воду.

           4.Строк виконання заходів відстеження.

            Відстеження результативності регуляторного акта проводиться до набрання чинності даного регуляторного акта (з 10.01.2019 р  по 10.02.2019 р.)

             5.Тип відстеження.

             Базове відстеження.

             6.Метод одержання результативності відстеження.

             Базове відстеження здійснювалося  методом відстеження результативності на основі показників і даних, визначених під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

             З метою отримання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта забезпечено оприлюднення аналізу впливу регуляторного акта на сайті КП «Компанія «Вода Донбасу».

             7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

              Правила надання послуг з  централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору  про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 р. №630, регулюють відносини між суб’єктом господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальних послуг і фізичною та юридичною особою (споживачем), яка отримує або має намір отримати послуги, зокрема, з централізованого  постачання холодної води і водовідведення. Згідно пункту 2 Правил централізованим постачанням холодної води є послуга, спрямована на задоволення потреб споживача у холодній воді, яка надається виконавцем. Таким чином регуляторна дія Правил не поширюється на відносини між водотранспортуючою організацією і виконавцем послуг, а також між водопостачальниками і споживачами питної води. Подане в Правилах безперебійне водопостачання робить неможливим надати послуги населенню безперебійно. Регулювання відносин, що виникають між учасниками ринку водопостачання при здійсненні ними діяльності, пов’язаної з постачанням населення питною водою безперебійно,  вищевказані Правила не вирішують.

             8. Кількісні та якісні значення показників результативності.

             Прийняття регуляторного акта є об’єктивною потребою правового врегулювання питань водопостачання населення. Наявність регуляторного акта забезпечує дотримання законодавчих Правил надання послуг, чинного законодавства з питань водопостачання. Затверджене рішення забезпечує порядок раціонального використання та контролю за повні розрахунки по оплаті за фактично спожиту  питну воду.

              При відсутності у споживачів приладу обліку споживання води у разі ненадання або надання не в повному обсязі послуг централізованого водопостачання, зниження якості, відхилення кількісних і якісних показників від нормативних Селидівське ВУВКГ проводить перерахунок розміру плати за фактично надані послуги.

             9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

             В результаті прийняття регуляторного акта, що пропонується, буде встановлений єдиний порядок і вимоги до організації і здійснення водопостачання населення по графіку.

             Для водопостачальних організацій  запровадження графіка водопостачання населення сприятиме підвищенню відповідальності за забезпечення споживачів якісними послугами, що відповідають вимогам щодо якості і тиску води, а також розрахунковим нормам витрати води у точці розбору згідно з законодавством. Як наслідок – більш раціональне (економне) використання питної води, що приводить до зменшення витоків води з водопровідних мереж. 

Директор Селидівського ВУВКГ                                                   С. В. Маковський

 

Звіт  про результати відстеження регуляторного акта

«Про затвердження графіка водопостачання населення

міст та селищ, розташованих на території  міської ради, на 2018 рік» 

  1. 1.      Вид та назва регуляторного акта.

                 Проект рішення «Про затвердження графіка водо постання населення міст та селищ, розташованих на території міської ради на 2018 рік». 

  1. 2.      Виконавець заходів з відстеження.

                 Селидівське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства КП «Компанія «Вода Донбасу». 

  1. 3.      Цілі прийняття акта.

                 Прийняття регуляторного акта сприяє забезпечення водою населення міст та селищ, розташованих на території міської ради, раціонального використання та контролю за повні розрахунки по оплаті та фактичну спожиту воду. 

  1. 4.      Строк виконання заходів відстеження.

                 Відстеження результативності регуляторного акта проводиться до набрання чинності даного регуляторного акта (з 12.01.2018 р. по 12.02.2018 р.). 

  1. 5.      Тип відстеження.

                 Базове відстеження. 

  1. 6.      Метод одержання результатів відстеження.

                 Базове відстеження  здійснювалося  методом відстеження результативності на основі показників і даних, визначених під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

                З метою отримання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта забезпечено оприлюднення аналізу впливу регуляторного акта на сайті КП «Компанія «Вода  Донбасу». В ході обговорення зауважень та пропозицій не надходило. 

  1. 7.      Дані  та   припущення,  на   основі яких відстежувалася результативність, а  

також способи одержання  даних.

                Прийняття регуляторного акта встановлено єдиний порядок і вимоги до організації  і здійснення водопостачання населення по графіку. Запровадження графіка сприяє підвищенню відповідальності  за забезпечення споживачів якісними послугами, що відповідають вимогам щодо якості і тиску води, а також розрахунковим нормам витрати води у точці розбору згідно з законодавством. 

  1. 8.      Кількісні та якісні значення показників результативності.

                 Прийняття регуляторного акта є об’єктивною потребою правового врегулювання  питань водопостачання населення. Наявність регуляторного акта забезпечує дотримання законодавчих Правил  надання послуг, чинного законодавства з питань водопостачання. Затверджене рішення забезпечує порядок  раціонального використання та контролю за повні розрахунки по оплаті за фактично спожиту питну воду.

                 При відсутності у споживачів приладу обліку споживання води у разі ненадання або надання  не в повному обсязі послуг централізованого водопостачання, зниження якості, відхилення кількісних і якісних показників від нормативних Селидівське ВУВКГ проводить перерахунок розміру плати за фактично надані послуги. 

                 9.  Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

                В результаті прийняття регуляторного  акта, що пропонувався, був встановлений єдиний порядок і вимоги до організації і здійснення водопостачання населення по графіку.

                Для водопостачальних організацій запровадження графіка водопостачання населення сприяло підвищенню відповідальності за забезпечення споживачів якісними  послугами, що відповідають вимогам щодо якості і тиску води, а також розрахунковим нормам витрат води у точці розбору згідно з законодавством. Як наслідок – більш раціональне (економне) використання питної води, що привело до зменшення витоків води з водопровідних мереж. 

Директор Селидівського ВУВКГ                                                         С. В. Маковський