Информация об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

10.08.2017                   № 1014 

 

Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141

 

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», пункту 13 частини першої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 10 березня 2016 року № 302, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2016 року за № 593/28723, Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 березня 2016 року № 364, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 року за № 643/28773, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141 «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України  20 липня 2016 року за № 995/29125 (із змінами), такі зміни:

1) пункт 1 доповнити новим підпунктом такого змісту:

«105) комунальному підприємству «Компанія «Вода Донбасу» зі структурою, наведеною в додатку 105 до цієї постанови:

а) на централізоване водопостачання:

споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, – 5,21 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);

споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, – 10,97 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);

б) на централізоване водовідведення:

споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, – 5,11 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);

споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, – 9,35 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість).»;

2) доповнити постанову новим додатком 105, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2015 року № 2869 «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення КП «Компанія «Вода Донбасу».

3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».

 

Голова НКРЕКП                                             Д.Вовк


 

Додаток 105

до постанови Національної комісії, що

здійснює державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних послуг

16 червня 2016 року № 1141

 

 

 

Структура тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення

комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без ПДВ

 

Найменування показників

Централізоване водопостачання

Централізоване водовідведення

з/п

 

тис. грн на рік

грн/м3

тис. грн на рік

грн/м3

1

2

3

4

5

6

1

Виробнича собівартість, у тому числі:

1 623 503,464

5,9560

328 549,032

8,3072

1.1

прямі матеріальні витрати, у тому числі:

893 422,993

3,2776

82 894,757

2,0960

1.1.1

електроенергія

804 635,529

2,9519

62 079,205

1,5696

 

1.1.2

витрати на придбання води в інших суб’єктів

господарювання/ очищення власних стічних вод іншими

суб’єктами господарювання

 

706,959

 

0,0026

 

7 187,726

 

0,1817

1.1.3

витрати на реагенти

50 183,505

0,1841

3 958,826

0,1001

1.1.4

матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси

(ремонти)

37 897,000

0,1390

9 669,000

0,2445

1.2

прямі витрати на оплату праці

140 976,979

0,5172

109 381,111

2,7657

1.3

інші прямі витрати, у тому числі:

60 805,652

0,2231

30 689,444

0,7760

1.3.1

відрахування на соціальні заходи

31 014,935

0,1138

24 063,844

0,6084

1.3.2

амортизаційні відрахування

21 792,400

0,0799

6 625,600

0,1675

1.3.3

підкачка води сторонніми організаціями

7 194,100

0,0264

0,000

0,0000

1.3.4

інші прямі витрати

804,217

0,0030

0,000

0,0000

1.4

загальновиробничі витрати, у тому числі:

528 297,839

1,9381

105 583,720

2,6696

1.4.1

витрати на оплату праці

298 266,703

1,0942

66 548,720

1,6827

1.4.2

відрахування на соціальні заходи

65 618,675

0,2407

14 640,718

0,3702

1.4.3

амортизаційні відрахування

11 852,776

0,0435

2 413,024

0,0610

1.4.4

витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших,

передбачених законодавством обов’язкових платежів

59 698,142

0,2190

3 045,628

0,0770

1.4.5

інші витрати

92 861,545

0,3407

18 935,629

0,4788

2

Адміністративні витрати, у тому числі:

115 209,121

0,4227

21 825,126

0,5518

2.1

витрати на оплату праці

84 504,315

0,3100

15 880,066

0,4015

2.2

відрахування на соціальні заходи

18 590,949

0,0682

3 493,615

0,0883

2.3

амортизаційні відрахування

1 357,735

0,0050

274,765

0,0069

2.4

витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших,

передбачених законодавством обов’язкових платежів

95,013

0,0003

19,187

0,0005

2.5

інші витрати

10 661,109

0,0391

2 157,493

0,0546

3

Витрати на збут, у тому числі:

41 544,914

0,1524

7 496,594

0,1895

3.1

витрати на оплату праці

29 623,317

0,1087

5 566,872

0,1408

3.2

відрахування на соціальні заходи

6 517,130

0,0239

1 224,712

0,0310

3.3

амортизаційні відрахування

168,168

0,0006

34,032

0,0009

3.4

інші витрати

5 236,299

0,0192

670,977

0,0170

4

Інші операційні витрати

0,000

0,0000

0,000

0,0000

5

Фінансові витрати

0,000

0,0000

0,000

0,0000

6

Повна собівартість

1 780 257,499

6,5311

357 870,752

9,0486

7

Розрахунковий прибуток, у тому числі:

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.1

податок на прибуток

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.2

дивіденди

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.3

резервний фонд (капітал)

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.4

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.5

інше використання прибутку

0,000

0,0000

0,000

0,0000

 

8

Сума компенсації/вилучення витрат на

електроенергію, податки та збори за попередній

звітний період

 

0,000

 

0,0000

 

0,000

 

0,0000

9

Вартість централізованого

водопостачання/водовідведення, тис. грн

1 780 257,499

357 870,752

 

10

Тариф споживачам, які є суб’єктами господарювання

у сфері централізованого

водопостачання/водовідведення, грн/м3

 

5,21

 

5,11

 

11

Тариф споживачам, які не є суб’єктами

господарювання у сфері централізованого

водопостачання/водовідведення, грн/м3

 

10,97

 

9,35

12

Обсяг реалізації, тис. м3

272 581,70

39 549,80

 

12.1

Обсяг реалізації споживачам, які є суб’єктами

господарювання у сфері централізованого

водопостачання/водовідведення, тис. м3

 

209 874,30

 

2 810,80

 

12.2

Обсяг реалізації споживачам, які не є суб’єктами

господарювання у сфері централізованого

водопостачання/водовідведення, тис. м3

 

62 707,40

 

36 739,00

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту із

регулювання відносин у сфері централізованого

А. Чумак

водопостачання та водовідведення

 


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

10.08.2017                   № 1015 

 

Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2015 року №2868

 

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», пункту 13 частини першої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 15 січня 2015 року № 13, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2015 року за № 136/26581, Порядку формування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 10 березня 2016 року № 303, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2016 року за № 499/28629, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2015 року № 2868 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) суб’єктам господарювання, які є виконавцями цих послуг», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11 січня 2016 року за № 24/28154 (із змінами), такі зміни:

1) пункт 1 доповнити новим підпунктом такого змісту:

«96) комунальному підприємству «Компанія «Вода Донбасу» зі структурою, наведеною в додатку 96 до цієї постанови:

тариф на послугу з централізованого постачання холодної води – 11,53 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);

тариф на послугу з централізованого водовідведення – 10,00 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість).»;

2) доповнити постанову новим додатком 96, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».

 

Голова НКРЕКП                                             Д.Вовк


Додаток 96

до постанови Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних
послуг 26 листопада 2015 року № 2868

 

 

Структура тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу»

 

з/п

Найменування показників

Послуга з централізованого постачання

холодної води (з використанням

внутрішньобудинкових систем)

Послуга з централізованого

водовідведення (з використанням

внутрішньобудинкових систем)

 

1

2

3

4

5

6

1

Виробнича собівартість, у т. ч.:

260 471,386

9,4420

210 150,157

8,5548

1.1

прямі матеріальні витрати, у т. ч.:

0,000

0,0000

0,000

0,0000

1.1.1

електроенергія

0,000

0,0000

0,000

0,0000

1.1.2

інші прямі матеріальні витрати

0,000

0,0000

0,000

0,0000

1.2

прямі витрати на оплату праці

0,000

0,0000

0,000

0,0000

1.3

інші прямі витрати, у т. ч.:

151 535,674

5,4931

139862,883

5,6935

1.3.1

частка прямих витрат на централізоване водопостачання та

151 535,674

5,4931

139862,883

5,6935

1.3.2

відрахування на соціальні заходи

0,000

0,0000

0,000

0,0000

1.3.3

амортизаційні відрахування

0,000

0,0000

0,000

0,0000

1.3.4

інші прямі витрати

0,000

0,0000

0,000

0,0000

1.4

загальновиробничі витрати, у т. ч.:

108935,712

3,9489

70287,275

2,8613

1.4.1

частка загальновиробничих витрат на централізоване водопостачання та водовідведення

108935,712

3,9489

70287,275

2,8613

1.4.2

загальновиробничі витрати з централізованого постачання

холодної води/водовідведення (з використанням

внутрішньобудинкових систем)

0,000

0,0000

0,000

0,0000

2

Адміністративні витрати, у т. ч.:

23 756,273

0,8612

14529,026

0,5914

2.1

частка адміністративних витрат на централізоване

водопостачання та водовідведення

23 756,273

0,8612

14529,026

0,5914

2.2

адміністративні витрати з централізованого постачання

холодної води/водовідведення (з використанням

внутрішньобудинкових систем)

0,000

0,0000

0,000

0,0000

3

Витрати на збут, у т. ч.:

33 719,331

1,2223

20 972,306

0,8537

3.1

частка витрат зі збуту на централізоване водопостачання та

водовідведення

18 276,545

0,6625

5 012,530

0,2041

3.2

витрати на оплату праці

12 104,112

0,4388

9 190,663

0,3741

3.3

відрахування на соціальні заходи

2 662,905

0,0965

2 021,946

0,0823

3.4

амортизаційні відрахування

10,942

0,0004

8,308

0,0003

3.5

матеріальні витрати на обслуговування квартирних засобів

обліку (у т. ч. на періодичну повірку)

0,000

0,0000

0,000

0,0000

3.6

послуги сторонніх організацій з обслуговування квартирних

засобів обліку (у т. ч. на періодичну повірку)

0,000

0,0000

0,000

0,0000

3.7

витрати на оплату послуг банків та інших установ з

приймання і перерахування коштів споживачів

0,000

0,0000

0,000

0,0000

3.8

інші витрати

664,827

0,0241

4 738,859

0,1929

4

Інші операційні витрати

0,000

0,0000

0,000

0,0000

4.1

частка інших операційних витрат на централізоване

водопостачання та водовідведення

0,000

0,0000

0,000

0,0000

4.2

інші операційні витрати з централізованого постачання

холодної води/водовідведення (з використанням

внутрішньобудинкових систем)

0,000

0,0000

0,000

0,0000

5

Фінансові витрати

0,000

0,0000

0,000

0,0000

5.1

частка фінансових витрат на централізоване водопостачання

та водовідведення

0,000

0,0000

0,000

0,0000

5.2

фінансові витрати з централізованого постачання холодної

води/водовідведення (з використанням

внутрішньобудинкових систем)

0,000

0,0000

0,000

0,0000

6

Повна собівартість

317946,991

11,5255

245651,490

10,0000

7

Розрахунковий прибуток, у т. ч.:

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.1

частка прибутку з централізованого водопостачання та

водовідведення

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.2

частка податку на прибуток з централізованого

водопостачання та водовідведення

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.3

чистий прибуток з централізованого постачання холодної

води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.4

податок на прибуток з централізованого постачання холодної

води/водовідведення (з використанням

внутрішньобудинкових систем)

0,000

0,0000

0,000

0,0000

8

Вартість послуги з централізованого постачання холодної

води, водовідведення (з використанням

внутрішньобудинкових систем), тис. грн

317 946,991

245 651,490

9

Тариф на послугу з централізованого постачання

холодної води, водовідведення (з використанням

внутрішньобудинкових систем), грн/м3

11,53

10,00

10

Обсяг реалізації, тис. м3

27 586,40

24 565,20

 

 

 

Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

А. Чумак

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Технические мероприятия в Донецком РПУ

18-07-2019

Технические мероприятия в Донецком РПУ

Донецким региональным производственным управлением подача питьевой воды, осуществляется с помощью двух фильтровальных станций – Донецкой и Верхне-Кальмиусской. 

Ремонтные работы в Покровском РПУ

18-07-2019

Ремонтные работы в Покровском РПУ

Профилактические и аварийные работы на водопроводном и гидротехническом оборудовании производственные службы Покровского регионального производственного управления стараются выполнять в кратчайшие сро...

О работе специалистов Дружковского ПУВКХ

17-07-2019

О работе специалистов Дружковского ПУВКХ

Сотрудники Дружковского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства продолжают выполнять профилактические и аварийные работы на сетях, состоящих на балансе подразделения. 

Работы на объектах водоснабжения Горловского ПУВКХ

16-07-2019

Работы на объектах водоснабжения Горловского ПУВКХ

За неделю службой водоснабжения Горловского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства была выполнена замена аварийных участков водоводов диаметрами от 50 мм до 110 мм общей ...

Восстановительные мероприятия в Макеевском ПУВКХ

16-07-2019

Восстановительные мероприятия в Макеевском ПУВКХ

Макеевское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства является крупным подразделением, которое создано для обеспечения услугами водоснабжения и водоотведения жителей населенны...

О сокращении подачи воды

15-07-2019

О сокращении подачи воды

По заявке поставщика электроэнергии, с целью проведения ремонтных работ, будут обесточены объекты Компании.

Работы на объектах Лиманского ПУВКХ

13-07-2019

Работы на объектах Лиманского ПУВКХ

Лиманское ПУВКХ ежедневно работает на объектах, состоящих на балансе управления. 

Аварийно-восстановительные работы в Кировском ПУВКХ

12-07-2019

Аварийно-восстановительные работы в Кировском ПУВКХ

Специалисты Кировского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства регулярно работают над устранением аварийных ситуаций и выполнением профилактических работ на объектах.

Технические мероприятия в Докучаевском ПУВКХ

12-07-2019

Технические мероприятия в Докучаевском ПУВКХ

  За прошедшую неделю значительный объем работ выполнили специалисты Докучаевского ПУВКХ.

Устранены порывы на Втором донецком водопроводе

12-07-2019

Устранены порывы на Втором донецком водопроводе

  Аварийно-восстановительные бригады Славянского регионального управления закончили восстановительные работы на магистральном водоводе диаметром 1400 мм Второго донецкого водопровода на участке между...

Возможно ограничение подачи воды

10-07-2019

Возможно ограничение подачи воды

 В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ  на   магистральном водоводе диаметром 1400 мм  по устранению двух утечек на участке от второго до третьего подъема 11 июля с 7.00 возможно  сок...

Ремонтные работы в Енакиевском ПУВКХ

10-07-2019

Ремонтные работы в Енакиевском ПУВКХ

935 специалистов Енакиевского управления водопроводно-канализационного хозяйства  усиленно трудятся на объектах водоснабжения и водоотведения для того, чтобы каждый день жители обслуживаемых населенны...